Archief
WOS

Ambachtsweg: dicht, bijna-open, dicht en straks toch weer (tijdelijk) open

De Ambachtsweg in Wateringen gaat op 1 januari weer open. Tijdelijk en in één richting, om zo het omliggende wegennet te verlichten tijdens de reconstructie van het Oosteinde-Herenstraat. Daarmee breekt een nieuw hoofdstuk aan in dit dossier, dat al enkele jaren speelt.

Op 2 juli 2020 gaat de Ambachtsweg voor de periode van een jaar dicht voor autoverkeer, aansluitend aan een grootschalige reconstructie van deze straat. Het betreft een proefsluiting, om te kijken of de leefbaarheid en verkeersveiligheid daarmee verbeteren. De route Ambachtsweg-Kerklaan-Dorpskade wordt veelgebruikt als verbindingsweg van en naar Den Haag, maar daar is de weg eigenlijk helemaal niet op berekend.

Verdeeldheid

De proefsluiting is een initiatief van bewoners die de veiligheid in de straat willen verbeteren. Dorpsgenoten zien het echter niet zitten, omdat zij vinden dat het niet ten goede komt aan de bereikbaarheid van de Erasmusweg in Den Haag. CDA-raadslid Jan van Rossum, zelf ook inwoner van Wateringen, neemt het voor hen op. "Er zijn veel Wateringers die nu een kwartier langer onderweg zijn om thuis te komen. En het is ook een groot probleem om Wateringen uit te komen", zegt hij in een commissievergadering van de gemeenteraad. "Ik denk dat er te veel rekening wordt gehouden met een bepaalde belangengroep."

Verkeerswethouder Pieter Varekamp verklaart dan: "We hebben sterk gekeken naar de verkeersveiligheid en het aantal vervoersbewegingen dat daar plaatsvindt. Het verkeer is alleen maar toegenomen, het is een weg die smal is en je kunt daar nu eenmaal niet verbreden." Uit metingen is gebleken dat er 5.000 auto's per dag over de weg gaan. Ondanks de verdeeldheid in zowel Wateringen als de gemeenteraad, wordt de wegafsluiting begin juli een feit. Een poller zorgt ervoor dat je niet meer van de Ambachtsweg naar de Erasmusweg en vice versa kunt.

Archieffoto

Heropening gewenst

Geen doorgaand verkeer meer over de Ambachtsweg. Het bevalt de bewoners wel, laten zij bijna een jaar later weten. De straat is socialer geworden, zegt een vrouw tijdens een raadsvergadering waarin de afsluiting wordt geëvalueerd. "We kijken naar elkaar om, hebben een buurtapp en het is een leefbare weg geworden." Een buurman wijst er op dat heropening gevaarlijk is voor fietsers, omdat er voor hen minder ruimte is.

Tegengeluid is er overigens ook: een bewoner van de Noordweg meldt dat het aanzienlijk drukker is geworden op die weg. En hij vraagt zich af wat de waarde is van een proef in coronatijd. Ook in de raad zijn fracties het nog niet met elkaar eens. Desondanks is wethouder Varekamp duidelijk: "De evaluatie is nog onder handen, maar het is ongewenst om de Ambachtsweg weer open te stellen."

Die evaluatie wordt in september 2021 - de weg is nog steeds dicht - besproken in de gemeenteraad, maar kan op veel kritiek rekenen. Er is niet geëvalueerd of de beoogde verkeersveiligheid ook echt verbeterd is, omdat de weg na de herinrichting niet meer voor doorgaand verkeer is opengesteld, stellen bijvoorbeeld de fracties van CDA en GemeenteBelang Westland (GBW). Zij pleiten dan ook voor het heropenen van de weg. Ook LPF Westland ziet de weg graag weer open gaan, maar dan in één richting.

Zowel CDA en GBW als LPF dienen daarvoor een motie in. Om te voorkomen dat beide moties elk geen meerderheid zou verkrijgen en er niks zou veranderen, steken de fracties uiteindelijk de koppen bij elkaar om te komen tot één gezamenlijke motie: een volledige heropening, zo spoedig mogelijk. Een meerderheid van de raad (naast CDA, GBW en LPF ook D66) stemt in. Wethouder Varekamp noemt het weliswaar onverstandig, maar gaat ermee aan de slag. "In samenspraak met alle betrokkenen" gaat hij werken aan creatieve oplossingen met betrekking tot snelheidsremmende maatregelen.

Plantenbakken

Die snelheidsremmende maatregelen vindt de wethouder in het plaatsen van grote plantenbakken. Het leidt eind februari 2022, enkele weken vóór de heropening, tot ophef bij de bewoners. Volgens hen gaan die plantenbakken alleen maar zorgen voor onveilige situaties. "Auto's moeten er omheen slingeren en fietsers komen weer in het gedrang, met alle gevaren van dien. Met een paar auto's zou dat geen probleem zijn, maar er gaan tussen de acht- en tienduizend auto's per dag over de weg rijden", zegt buurtbewoner Roberto van Veen. Om hun boodschap kracht bij te zetten, zetten de bewoners kliko's neer op de plek waar de plantenbakken komen.

Tekst gaat verder onder de video.

Niet veel later worden de plantenbakken dan ook daadwerkelijk geplaatst. Het zijn zestien houten bakken, een week later moeten ze worden vervangen door een betonnen variant. Die is iets kleiner en kan drie maanden blijven staan. Daarna evalueert de gemeente Westland of de ingreep succesvol is geweest. Maar nog voordat de poller naar beneden is, komt er al kritiek. "De Olympische Winterspelen zijn weer terug", reageert een bewoner.

Meerdere fracties in de gemeenteraad willen dat de bakken direct weggaan. "Wij zijn zeer teleurgesteld dat u nu gekomen bent met een sluisoplossing die nog veel gevaarlijker is dan de nu weggehaalde sluizen, en de wijk ook moeilijker bereikbaar maakt. Sluizen die nu zelfs vrachtverkeer en vuilniswagens belemmeren om een vrije doorrit te hebben", zegt het Wateringse CDA-raadslid Van Rossum. En fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig vraagt zich af: "Waarom heeft de wethouder niet aan de gemeenteraad bericht dat de motie niet uitvoerbaar was en dat verkeersremmende maatregelen niet verantwoord zijn?"

De geplande heropening gaat uiteindelijk toch niet door, meldt wethouder Varekamp op 4 maart 2022 aan de bewoners. Reden voor deze beslissing is dat de herinrichting met bloembakken niet is overlegd met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De Ambachtsweg geldt als een belangrijke route voor de veiligheidsdiensten tussen Wateringen en Den Haag. Volgens de VRH kon de weg op deze manier, met de bloembakken, niet open. "We gaan de herinrichting opnieuw bezien, in overleg met de VRH en de bewoners", aldus Varekamp. Eerst is het dicht laten van de weg een voorlopig besluit, later stelt de wethouder aan de raad voor de weg toch definitief dicht te houden voor doorgaand verkeer.

WOS

Herenstraat

De discussie over de Ambachtsweg laait afgelopen zomer opnieuw op. Het Westlandse college van B en W meldt dan dat de route Herenstraat-Oosteinde vanaf januari 2024 ruim een half jaar lang dichtgaat voor het doorgaande verkeer. Reden is een grootschalige reconstructie van deze verkeersader tussen Den Haag en Westland. Volgens diverse partijen heeft Wateringen nu al een verkeersinfarct voor zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer. Dat probleem wordt alleen maar groter door nieuwe wegafsluitingen en wegwerkzaamheden.

CDA, GemeenteBelang Westland, LPF, VVD, Forum van Democratie en Fractie Van Vliet komen met een motie voor een heropening. Het gaat dan wel om een tijdelijke heropening, omdat er uiteindelijk een goede ontsluiting moet komen in de nieuwe wijk Wateringen-Noord. De motie wordt met een ruime meerderheid (25-11) aangenomen.

De wethouder moet volgens de motie uiterlijk op 28 november zijn oplossing kenbaar maken aan de raadscommissie. Dat is afgelopen dinsdag. Het hoge woord is er al snel uit. De weg gaat vanaf 1 januari in de richting van Den Haag open. "Dit doet in zekere mate afbreuk aan de verkeersveiligheid, maar het is in het algemeen belang van een goede verkeersdoorstroming", aldus Varekamp. Het eenrichtingsverkeer gaat alleen gelden voor het laatste stukje van de Ambachtsweg, waar nu een poller staat. Omwonenden kunnen dus ook richting het centrum blijven rijden.

In december gaat de gemeente een en ander toelichten aan de omwonenden. Door de opstelling van de gemeenteraad, is de wethouder feitelijk (opnieuw) voor het blok gezet.