Archief
G.A.M. van Leeuwen

Van Leeuwen doet laatste poging tot compromis voor centrum Den Hoorn

Een vergroting van de huidige Plus-supermarkt en appartementen in plaats van de geplande grondgebonden woningen.

Ondernemer Gerard van Leeuwen (G.A.M. van Leeuwen Beheer) wil na jaren vol conflicten met de gemeente de strijdbijl begraven en zorgen dat de impasse in het centrumplan van Den Hoorn eindigt. De Hoorenees (72) is bereid zijn erfdienstbaarheden op te geven, zodat de al in 2013 beloofde Jumbo-supermarkt kan worden gerealiseerd. Maar dat doet hij niet zomaar.

Van Leeuwen heeft vorig jaar augustus een ultiem compromisvoorstel neergelegd bij de gemeente. Tot op heden is dat op verzoek van de gemeente buiten de openbaarheid gehouden, maar de WOS heeft het plan nu ingezien.

In het voorstel wordt de Plus-supermarkt - Van Leeuwen Beheer is eigenaar van dit pand en verhuurt het aan Plus Vastgoed - verbouwd en vergroot en komen er extra parkeerplaatsen op de plek van het oude Groene Kruisgebouw aan de Prinses Beatrixstraat. Er is namelijk een groot gebrek aan parkeerplaatsen in in het centrum van Den Hoorn. Mogelijk kunnen er boven die parkeerplaatsen ook studio’s komen voor jongeren.
Verder wil Van Leeuwen twee appartementencomplexen met elk veertien appartementen en een parkeerkelder realiseren, in plaats van de dertien grondgebonden woningen die nu naast de nieuwe Jumbo gepland staan. "Aan grondgebonden woningen is in heel Den Hoorn geen behoefte meer, want daar we hebben de Harnaschpolder al mee volgebouwd. En in het centrum van Den Hoorn moet je geen grondgebonden woningen meer bouwen, daar moet je juist verdichten", aldus Van Leeuwen.

Prijsvraag

Inmiddels wordt in de gemeente Midden-Delfland en haar voorganger, de gemeente Schipluiden, al zo'n 25 jaar gesproken over de herontwikkeling van het centrum van Den Hoorn. Van Leeuwen had eind jaren '90 van de vorige eeuw het plan opgevat om de Plus van de huidige locatie aan de Leeuwenberg te verplaatsen naar een terrein tussen het riviertje de Look en de Dijkshoornseweg. Op die plek stond vroeger een meelfabriek, maar Van Leeuwen had in die periode de grond samen met Plus aangekocht.

De gemeente was aanvankelijk bereid mee te werken om iets moois van de locatie te maken. Ze had zelfs (met instemming van Van Leeuwen) omliggende gronden opgekocht om er een groot winkelcentrum te bouwen, maar zag daar onder andere vanwege de kosten later toch vanaf. Van Leeuwen mocht daarom zelf aan de slag, maar kwam er met de gemeente niet uit.

De twee partijen zaten in een patstelling. In 2012 stopte Midden-Delfland alle gesprekken met Van Leeuwen en besloot een prijsvraag uit te schrijven voor de herontwikkeling van de locatie. Die prijsvraag werd een jaar later gewonnen door projectontwikkelaar Waaijer. In het plan staat een Jumbo-supermarkt, aangevuld met woningen. Die keuze leidde destijds tot weerstand bij de winkeliers en een deel van de inwoners, maar werd uiteindelijk toch doorgezet. Het plan levert juridisch gezien wel problemen op, omdat het de erfdienstbaarheden van Van Leeuwen doorkruist. "In de contracten die ik heb overgenomen van de eigenaar van de meelfabriek, staat dat er een eeuwigdurend bouwverbod is op de erfdienstbaarheden", zegt de grondeigenaar. De twee partijen stonden in de afgelopen jaren al meermaals tegenover elkaar voor de rechtbank en ook de Raad van State en zijn - volgens Van Leeuwen - al miljoenen euro's kwijt aan deze kwestie.

Onteigeningsprocedure

Omdat de twee partijen het via 'minnelijk overleg' nog altijd niet eens zijn over een oplossing, zette de gemeente in december vorig jaar een nieuwe stap in het proces. Het startte een onteigeningsprocedure. Dit houdt in dat Van Leeuwen kan worden gedwongen om in het algemeen belang zijn gronden af te staan. De rechter bepaalt in dat geval de schadevergoeding. Volgens wethouder Wendy Renzen is deze procedure - die zo'n twee jaar in beslag moet nemen - kansrijk. Maar Gerard van Leeuwen denkt daar heel anders over. "Ik durf te zeggen dat dit voor de bühne is, omdat ze het nooit voor elkaar krijgen."

Principezaak

Maar eigenlijk interesseren de erfdienstbaarheden Van Leeuwen allang niets meer. Het is voor hem inmiddels een principezaak geworden. De ondernemer voelt zich al veel te lang slecht behandeld en tegengewerkt. "De gemeente zit me al zestien jaar dwars."

Hoewel de Hoorenees - die een groot deel van de panden in het dorpscentrum bezit - soms wordt afgeschilderd als een boeman, zegt hij juist het beste voor Den Hoorn te willen. Van Leeuwen: "Ik denk dat er weinig mensen zó betrokken zijn bij het centrum en er hun hart en ziel in steken als ik. Ik ben belanghebbende, maar ik wil ook gewoon een goed centrum."

Vandaar dat hij dus vorig jaar, maanden voordat er een onteigeningsprocedure werd doorgezet, met een compromisvoorstel is gekomen. "Ik heb de wethouder opgebeld en gezegd: 'Ik ga alles uit mijn tenen halen om een compromisvoorstel te doen, waar je als gemeente geen nee tegen kunt zeggen'. In het plan doe ik verregaande handreikingen. Ik vergeet de schade die we hebben, want het geld komt toch niet meer terug. Ik wil alleen een doekje voor het bloeden, het gevoel dat ik nog wat voor het centrum heb betekend met de komst van de appartementen. Zo heb ik nog iets gedaan aan het huisvestingsprobleem en gezorgd voor een betere centrum-invulling."

Van Leeuwen hoopt dat college en raad de handschoen willen oppakken. Wat de ondernemer betreft kan zijn plan snel van de grond komen, al vraagt het nog wel om een een paar aanpassingen in het bestemmingsplan. "Dat kan hooguit een jaar duren."

Mocht de gemeente het plan niet accepteren, dan zullen de procedures blijven komen. Van Leeuwens advocaat zei in 2019 al dat de plannen langdurig kunnen worden vertraagd. Van Leeuwen zelf: "Als de gemeente niet akkoord gaat, dan is het over mijn lijk en dan ben ik maar de boeman in het dorp. Dan duurt het nog vijf jaar. En misschien dat de gemeente dan ooit een keer gelijk krijgt, want de overheid krijgt bijna altijd gelijk."

Gemeente wil over inhoud niets kwijt

De gemeente Midden-Delfland bevestigt dat er naast de onteigeningsprocedure nog altijd gesprekken lopen met ondernemer Gerard van Leeuwen en Plus Vastgoed, maar wil over de inhoud daarvan niets kwijt.

"Een onteigeningsprocedure bestaat uit verschillende stappen. Onderdeel van een onteigeningsprocedure is met elkaar in onderhandeling blijven, dit wordt het parallelle traject genoemd. Er bestaat daardoor een mogelijkheid dat partijen voor de daadwerkelijke onteigening tot overeenstemming komen. Bij overeenstemming wordt de onteigeningsprocedure gestaakt. Plus en Van Leeuwen en de gemeente zijn voortdurend met elkaar in overleg om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als gemeente geven wij natuurlijk de voorkeur aan een overeenstemming in plaats van een onteigening. Over de inhoud van de overleggen kan de gemeente alleen niets openbaar maken."