Archief

Gemeente vrij in centrumplan Den Hoorn

De gemeente Midden-Delfland kan zelf het heft in handen nemen met betrekking tot het centrumplan Den Hoorn.

Dit is de uitkomst van een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Die heeft de eisen van G.A.M. van Leeuwen Beheer en Plus Vastgoed afgewezen.

Het staat de gemeente nu vrij om met anderen dan Van Leeuwen te onderhandelen over de centrumontwikkeling.

Mede daarom heeft de rechtbank het beslag dat Van Leeuwen heeft laten leggen op de eigendommen van de gemeente in het centrum opgeheven.