Archief
Bas Booister

Bas Booister

Waterberging op grond Olsthoorn-ranch

Jan Olsthoorn, eigenaar van de Olsthoorn-ranch aan der Galgeweg in Naaldwijk, verkoopt 3 hectare van zijn grond aan de gemeente, zodat daar een waterberging kan worden aangelegd. In ruil daarvoor wordt de bestemming van de resterende grond gewijzigd van glastuinbouw in wonen, zodat Olsthoorn in zijn ranch kan blijven wonen. De schuur op zijn terrein krijgt een maatschappelijke functie waarbij in beperkte mate ook besloten bijeenkomsten zijn toegestaan.

Deze zogeheten 'package deal' is de uitkomst van een van de langstlopende handhavingsdossiers in Westland. Al sinds 2012 wordt geconstateerd dat op het perceel activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Sinds 2015 werd onderzocht of sommige daarvan toch gelegaliseerd konden worden. Maar eind 2016 kwam een verzoek tot handhaving bij de gemeente binnen. Dat leidde ertoe dat het college begin dit jaar Olsthoorn liet weten een dwangsom te willen opleggen. Twee weken later meldde die akkoord te gaan met het hoofdlijnenakkoord.

Volgens het college wordt met het akkoord mogelijk om in een van de laagst gelegen delen van Nederland een waterberging voor calamiteiten te realiseren. Gezien de woningbouw tussen Naaldwijk en 's-Gravenzande is het nodig om minimaal 50.000 m3 water te kunnen bergen. Daarvan kan nu zo'n 20.000 m3 aan opslag worden gerealiseerd. Het gebied zal openbaar terrein worden, waar men door de natuur kan lopen en wordt doorverkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

Tegelijk wordt er op kosten van Olsthoorn elders in de regio een stuk nieuw tuinbouwgrond gekocht, om het aan de tuinbouw onttrokken gebied te compenseren. Het akkoord komt aan de orde in de vergadering van de commissie EFO op 23 mei. De raad moet een besluit nemen over het wijzigen van het bestemmingsplan en geld beschikbaar stellen voor de aankoop van de grond die wordt doorverkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

Burgemeester Van Ardenne ziet de deal als een voorbeeld voor andere zaken. Ze hoop dat er meer van dergelijke deals kunnen worden gesloten in de toekomst. Naar verwachting duurt het nog wel een jaar of vier voordat alles helemaal rond is.