Archief

Westland Verstandig niet blij met oplossing Olsthoorn-ranch

De raadsfractie van Westland Verstandig heeft geen goed gevoel bij het akkoord dat door het college van B en W is bereikt met Jan Olsthoorn. De voorlopige overeenkomst met de eigenaar van de Olsthoorn-ranch in Naaldwijk is bedoeld om een einde te maken aan het jarenlange strijdig gebruik van een voor glastuinbouw bestemd perceel.

Westland Verstandig wil niet alleen het hoofdlijnenakkoord zien, maar ook de belangrijkste correspondentie en stukken uit het dossier. "Ik neem aan dat het college deze op morgen direct zal verstrekken, zodat we ons kunnen voorbereiden op de commissievergadering aan de hand van het dossier", stelt fractievoorzitter Peter Duijsens maandag. Die vergadering is woensdagavond.

"De afgelopen dagen ontvingen we vele reacties van betrokken burgers, die zich terecht ernstig storen aan deze gang van zaken. In de commissievergadering zal ik een aantal reacties voorlezen", kondigt Duijsens aan.

Hij wijst er op, dat zijn fractie tegen blindelingse handhaving is. "Waarom het Italiaans dorp laten slopen, de alpaca-ranch wegwerken met dwangsommen, burgers pesten met handhaving zonder een concreet belang en dat vaak na meerdere tientallen jaren ander gebruik en gedogen vanuit de gemeente?", schrijft Duijsens.

"Waarom de kleine gevallen wel - met heel veel persoonlijk leed - aanpakken en sommige grote gevallen een 'goudomrande regeling' aanbieden (met wonen, horeca, groen etc.) of ongemoeid laten (vele bekende gevallen, waar geregeld feesten en partijen gegeven worden)? Dit getuigt niet van een goed bestuur. Onze fractie meent dat deze onzinnige handhaving moet stoppen en we alleen wanneer er serieuze reconstructieplannen zijn ander gebruik moeten beƫindigen", besluit hij.