Archief

Einde 'soap' centrumplan Den Hoorn nog niet in zicht

Het gaat naar verwachting nog wel even duren voordat er een tweede supermarkt staat in Den Hoorn. Zelfs als de Raad van State het huidige centrumplan onherroepelijk verklaart, kunnen de gemeente Midden-Delfland en de ontwikkelaar nog flink wat tegengas verwachten bij de uitvoer daarvan. Dat liet de advocaat van supermarkt Plus dinsdagavond blijken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.

Inmiddels wordt in de gemeente Midden-Delfland en haar voorganger, de gemeente Schipluiden, al zo'n 25 jaar gesproken over de herontwikkeling van het centrum van Den Hoorn. In 2013 won projectontwikkelaar Waaijer een prijsvraag die door de gemeente was uitgeschreven. In het plan wordt een Jumbo-supermarkt voorzien, aangevuld met woningen. Het plan leverde echter wel problemen op, onder meer omdat het de erfdienstbaarheden van Plus doorkruist. Sindsdien zijn er al verschillende procedures geweest bij de rechtbank en Raad van State.

De hoogste bestuursrechter deed in oktober vorig jaar opnieuw uitspraak in de zaak. De bezwaren tegen het bestemmingsplan werden van tafel geveegd, wel zaten er fouten in het daarbij behorende exploitatieplan. Zo was onder meer een te oude peildatum genomen bij het taxeren van de grondwaarde. De Raad van State gaf opdracht het exploitatieplan binnen een half jaar te verbeteren.

Dinsdag kwamen die verbeteringen (opnieuw) aan de orde in een commissievergadering. Mede vanwege het ontbreken van de nodige juridische kennis konden de partijen hiermee instemmen en gaat het als hamerstuk naar de raadsvergadering op 26 februari. De Raad van State mag zich daardoor opnieuw buigen over het plan. Maar zelfs als die het goedkeurt, is het einde niet in zicht, aldus advocaat Leijh in antwoord op fractievoorzitter Ed Roeling van Mijn Partij.

"Waaijer zal een bouwvergunning moeten aanvragen die past binnen het bestemmingsplan. Daartegen staat bezwaar, beroep en hoger beroep open", aldus Leijh. "Waaijer zou een bouwplan moeten realiseren met toestemming van het hoogheemraadschap, omdat het deels gelegen is op een primaire waterkering. Ook daartegen kun je in bezwaar, beroep en hoger beroep. En dat kunnen niet alleen Plus en Van Leeuwen, maar ook omwonenden, ondernemers en andere partijen."

Om dat te voorkomen wil de advocaat dan ook dat zijn cliƫnten weer om tafel gaan met wethouder Renzen. Die ziet daar nu echter weinig heil in. "De partijen hebben zelf aangegeven geen aanknopingspunten hiervoor te zien, omdat wij als college niet willen afwijken van het exploitatieplan zoals het er nu ligt", aldus de wethouder. "Ik wil altijd in gesprek, maar ga niet op voorhand zeggen dat we de procedure stop ga zetten."