Archief

Hotelontwikkelaar Westbrick: 'Westland maakte misbruik van situatie'

Vastgoedontwikkelaar Westbrick voelt zich belazerd door het Westlandse college van B en W. Deze onderneming had begin juli een aanvraag ingediend voor een arbeidsmigrantenhotel op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk en wordt nu volgens haar met een truc buiten de deur gehouden.

In een brief aan de gemeenteraad stelt Westbrick maandag dat de gemeente op 25 juli wist dat om praktische redenen de aanvraag werd ingetrokken, onder de gelijktijdige aankondiging dat er een nieuw bouwplan in de maak was. Vervolgens heeft het college de gemeenteraad er op 14 augustus toe bewogen om de ontwikkelingen op dit deel van Honderdland te bevriezen. Feitelijk lag er op dat moment dus geen aanvraag van Westbrick, maar de gemeente wist dat die in de pijplijn zat.

Vlak voordat het genomen raadsbesluit formeel van kracht werd, is op de avond van 15 augustus door NLJobs een vergunning voor een arbeidsmigrantenhotel aangevraagd. B en W hebben laten weten dat die aanvraag wél in behandeling wordt genomen. Westbrick-directeur Norman van der Windt kan er niet over uit: "Die aanvrager had geen vooroverleg gehad met de gemeente of met de supervisor van de locatie Honderdland".

Nieuw bouwplan

In zijn brief meldt Van der Windt verder dat hij op woensdag 8 augustus een nieuw bouwplan heeft ingediend bij de supervisor van de locatie Honderdland. Op 10 augustus worden telefonisch de fractievoorzitters in de gemeenteraad opgebeld (midden in de vakantie) voor een extra raadsvergadering op 14 augustus. De boodschap is, kortgezegd, dat er een tekortkoming in een bestemmingsplan zit. Later blijkt het om Honderdland te gaan.

Vooral wethouder Cobie Gardien moet het in de brief ontgelden. Afgelopen vrijdag heeft Van der Windt een gesprek met haar gehad. Zij zou daarin herhaaldelijk een verkeerde voorstelling van zaken hebben proberen te schetsen, betoogt hij. De Westbrick-directeur spreekt van willekeur aan de kant van de gemeente. "Er was wel degelijk een bouwplan van ons in voorbereiding ten tijde van het raadsbesluit", onderstreept hij. Als zijn plan niet in behandeling wordt genomen, gaat hij plan- en omzetschade claimen bij de gemeente Westland, zo besluit Van der Windt zijn brief aan de gemeenteraad.

Reactie B en W

In een reactie stellen B en W maandagavond: "Het is jammer dat de heer Van der Windt op deze manier reageert. Wij begrijpen zijn teleurstelling dat er geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen totdat er een nieuw ontwerp-bestemmingsplan in procedure is. De feiten spreken echter voor zich en zijn duidelijk uitgelegd aan de ondernemer. Je bouwt geen rechten op door het enkel en alleen indienen van een aanvraag. Pas als een aanvraag is getoetst, is duidelijk of deze wordt ingewilligd of moet worden geweigerd. Zover is het bij deze aanvraag helemaal niet gekomen, want de ondernemer heeft de aanvraag schriftelijk ingetrokken."

Deze dinsdagavond staat het onderwerp arbeidsmigrantenhotel op Honderdland op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

Categorieen:
Maasdijk Westland Politiek