Archief
Theo Kupers Architecten

Theo Kupers Architecten

Eindelijk schot in sporthal Sportlaan

Wethouder Sjoerd Kuiper stuurt nog dit jaar een voorstel voor de bouw van een sporthal aan de Sportlaan naar de Maassluise gemeenteraad.

In de vorige begroting was er al geld voor de sporthal gereserveerd, in die van komend jaar staat: Voor de sportzaal aan de Sportlaan wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijke oplevering. Kuiper meldde in de raad dat hij deze week een gesprek heeft gehad met betrokkenen en dat er nog dit jaar meer informatie naar de raad komt.

Het nieuwe plan wordt op 16 november behandeld in het college van burgemeester en wethouders en gaat nog voor het eind van het jaar naar de gemeenteraad. Het probleem met de roeken speelt volgens Kuiper niet meer, omdat er voor het nieuwe plan geen bomen om hoeven waar roekennesten in zitten.

Wanneer er dan echt een schop de grond in kan, kon de wethouder nog niet zeggen: "Dat hangt onder meer af van de behandeling van het bestemmingsplan."