Archief
TKA

Ingebruikname sportzaal Sportlaan op zijn vroegst in 2023

Als alles volgens plan verloopt, kan er over een kleine twee jaar worden gesport in de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan in Maassluis.

Dat valt te lezen in een brief van wethouders Sjoerd Kuiper en Fred Voskamp aan de gemeenteraad. De start van de bouw wordt verwacht in september 2022. Dat betekent dat de ingebruikname van de sportzaal naar verwachting in augustus 2023 plaatsvindt. Dat is later dan oorspronkelijk gepland. Belangrijke reden voor de vertraging is het wachten op de uitkomsten van een zogeheten soortgericht onderzoek. Met zo'n onderzoek moet worden aangetoond of er beschermde (dier)soorten in het gebied zitten. Wanneer er beschermde dieren op de nieuwe sportlocatie blijken te zitten, moet er bij de provincie een ontheffing worden aangevraagd om alsnog te mogen bouwen in dat gebied. Naar verwachting is het onderzoek pas in augustus 2021 opgeleverd. Ook moet het broedseizoen van 2022 worden afgewacht voordat er bomen in het gebied kunnen worden gekapt. Dat loopt af in juli 2022.

Impressie interieur TKA

Ontwerp

Theo Kupers Architecten uit Rotterdam heeft van de gemeente Maassluis de opdracht gekregen om de sportzaal en de directe omgeving te ontwerpen. De twee andere architectenbureaus die afgelopen zomer pitchten, vielen af. Er is voor Kupers gekozen vanwege "de heldere visie op de functionaliteit van de nieuwe sportzaal, het aansluiten op de wensen van de hoofdgebruikers (Lentiz Reviuslyceum en basketbalvereniging Green Eagles) en de manier waarop een ontwerp wordt gemaakt dat past in de omgeving."

De architect heeft voorgesteld om het gebouw, ten opzichte van de eerste plannen, een kwartslag te draaien, waardoor het parkeerveld aan de westzijde efficiënter kan worden ingericht. Het gebied tussen straat en gebouw komt vrij, de fietsroute langs het gebouw is eenduidiger en veiliger. De zalen kunnen indirect daglicht uit het noorden krijgen. Het voorstel van de architect is besproken in de meedenkgroep en wordt uitgewerkt tot een ontwerp dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden begin 2021. De huidige voorstellen moeten nog worden onderzocht op haalbaarheid, waaronder technisch en financieel.

Green Eagles heeft overigens de wens om naar een sportvloer van 33 x 29 meter te gaan. Dat kan inhouden dat de omvang (buitenzijde) van het gebouw daardoor iets wijzigt. In het raadsbesluit is uitgegaan van een oppervlak van 33 x 46 meter met daarbinnen een sportvloer van 32 x 28 meter. De haalbaarheid hiervan wordt onderzocht. Uitgangspunt daarbij is dat het past binnen het huidig beschikbare budget.

Impressie interieur TKA

Parkeren

Een belangrijk punt voor de omwonenden van de nieuwe sportzaal is een goede afwikkeling van het verkeer. Volgens wijkbewoners is het nu soms al erg druk in het gebied, wanneer er bijvoorbeeld voetbalwedstrijden zijn bij VDL of wanneer veel mensen naar het naastgelegen zwembad of tennisvereniging Bequick gaan. Daarom is gekeken wat er gedaan kan worden aan een betere verkeersdoorstroming op de Sportlaan, wat de veiligheid zou moeten verhogen. Ook die plannen worden begin volgend jaar aan de gemeenteraad gepresenteerd.

De gemeente heeft de afgelopen maanden overlegd met het Lentiz Reviuslyceum en basketbalvereniging Green Eagles over het programma van eisen en de inrichting voor de sportzaal. In de sportzaal komt het nieuwe clubhuis van de Green Eagles. Er worden financiële afspraken gemaakt over vergoeding van het oude clubhuis aan de Haydnlaan, kosten voor het nieuwe clubhuis en de zaalhuur. De verwachting is dat deze afspraken nog voor het einde van het jaar kunnen worden vastgelegd.

Categorieen:
Nieuws Maassluis Politiek