Archief
Illustratie OBWZ

Illustratie OBWZ

'Stikstofuitspraak' vertraagt bouw woningen bij Molenslag

De bouw van negentien woningen bij Molenslag in Monster is vanwege de 'stikstofuitspraak' van de Raad van State nog verder vertraagd. De hoogste bestuursrechter oordeelde woensdag dat de gemeente Westland in 2016 geen vergunning had mogen verlenen aan ontwikkelaars De Westlandse Zoom en BPD, omdat niet duidelijk is welke gevolgen de bouw zou hebben voor het Natura2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.

Bewoners van de aangrenzende Aalscholver en Rijnweg hadden om die reden hoger beroep aangetekend. En hebben dus gelijk gekregen.

Het project op een voormalig gaswinningsterrein van de Nederlandse Aardoliemaatschappij was al eerder vertraagd, omdat uit onderzoek in 2017 bleek dat dagelijks nog een kleine hoeveelheid aardgas uit de diepe ondergrond naar bovenkwam. Dat zogeheten 'gaspad' vanaf 600 meter diepte moest daarom worden afgesloten. Die kostbare hersteloperatie is begin dit jaar voltooid.

Projectdirecteur Barbara Wassenaar van ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom liet eerder aan de WOS weten zich nog te beraden op een herstart van het project. Omdat het project lang heeft stilgelegen, moet het op sommige onderdelen opnieuw worden bekeken. Wassenaar: "De planvorming is nog vanuit de tijd dat er niet gasloos gebouwd werd en daarbij is de vastgoedmarkt inmiddels ook veranderd."

Daar komt nu de uitspraak van de Raad van State bovenop. Voordat de ontwikkelaars een bouwvergunning kunnen krijgen, moeten ze hun plan eerst toetsen aan de Wet natuurbescherming.

Categorieen:
Monster Westland Economie