Archief

LPF en WV: extra raadsvergadering over 'zieke bestuurscultuur' Westland

Als het aan LPF Westland en Westland Verstandig ligt, komt de gemeenteraad van Westland woensdag in een extra raadsvergadering bijeen. Daarin zou het onderzoeksrapport van burgemeester Agnes van Ardenne naar de bestuurscultuur in Westland centraal moeten staan.

Uit dat onderzoek blijkt, dat er de afgelopen vier jaar zeker negen situaties zijn geweest die niet volgens de juiste procedure zijn verlopen. 'Namen en rugnummers' worden niet genoemd, maar ze beschrijft de observaties wel.

Zo is er een geval waarbij een individuele wethouder beloftes doet aan een bedrijf of een organisatie over een initiatief. Zonder collegebesluit worden ambtenaren aan het werk gezet. Ook zijn er naast de raadsvergadering, bijeenkomsten van coalitiepartijen en wethouders, dus zonder de oppositie, een soort pre-raad. Dat wordt als oneerlijk ervaren, want de oppositie heeft op die manier een informatieachterstand.

Bovendien bemoeien individuele wethouders en raadsleden zich met het werk van de ambtenaren en beïnvloeden zij zo de adviezen die ambtenaren geven aan de raad en het college.

LPF-fractieleider Dave van der Meer noemt de bevindingen van het rapport 'schokkend'. Hij denkt dat een aantal betrokkenen uit het rapport nu nog in het college zit, en wil daarom maandag al hierover debatteren. Na de verkiezingen van 21 maart verandert het college immers van samenstelling. Westland Verstandig steunt het verzoek. Die partij noemt de bestuurscultuur in Westland al tijden 'verziekt'.

Voor het uitschrijven van een extra raadsvergadering is een vijfde van het aantal raadsleden nodig.

Kwekers in de Kunst

Aanleiding voor het rapport was de kwestie 'Kwekers in de Kunst'. Oud-burgemeester Sjaak van der Tak beloofde op eigen houtje een ton subsidie aan 'de Kwekers', zonder dat andere wethouders hiervan op de hoogte waren. Ook de raad werd er niet bij betrokken.

Van Ardenne kreeg de opdracht om deze zaak te onderzoeken en te kijken of er vergelijkbare kwesties zijn geweest in de afgelopen jaren. Er zijn geen voorbeelden gevonden die vrijwel identieke gelijkenissen vertonen met de Kwekers-affaire, maar in het onderzoek worden dus wel negen observaties genoemd.

Aanvulling 13.00 uur: Remmert Keizer van coalitiepartij GemeenteBelang Westland (GBW) hoopt dat een extra raadsvergadering niet nodig is. Wel heeft hij bij de gemeente Westland een WOB-verzoek ingediend, waarmee hij 'alle feiten boven tafel wil krijgen'. Hij verzoekt de burgemeester gesprekken, notities en onderliggende documenten over het onderzoeksrapport te verstrekken.

Keizer wil de stukken - desnoods vertrouwelijk - zo snel mogelijk onder ogen zien. Desalniettemin steunt GBW het verzoek voor een extra raadsvergadering. Wel maakt hij een kanttekening: "Het rapport is al uitgebreid aan de orde geweest in een commissie- en raadsvergadering." Hij is er overigens van overtuigd dat (oud)-GBW-wethouders 'schoon' zijn.

De LPF is bang dat het WOB-verzoek maanden tijd vraagt. "Dan zijn alle betrokkenen al gevlogen". CDA Westland steunt ook het verzoek voor een extra raadsvergadering, maar verwacht dat burgemeester Van Ardenne in herhaling zal vallen. Het onderzoek is volgens haar 'afgeconcludeerd'.

Categorieen:
Westland Algemeen