Archief
WOS

Rapport over Koningin Julianaweg kan gevolgen hebben voor Oudelandstraat

In een commissievergadering van de Westlandse gemeenteraad zal dinsdagavond duidelijk worden welke invloed een rapport over de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande heeft op de herinrichting van de nabijgelegen Oudelandstraat.

Het rapport van onderzoekbureau Arcadis over de uitgevoerde herinrichting van de Koningin Julianaweg is afgelopen week naar de gemeenteraad gestuurd. Fractievoorzitter Peter Duijsens (Westland Verstandig) had bij voorbaat geen vertrouwen in de neutraliteit van de onderzoekers. Dat bracht hij herhaaldelijk naar voren in een commissievergadering op 6 juni. Arcadis is door de gemeente ingehuurd en wel door dezelfde ambtenaren die te elfder ure besloten om op het gedeelte van de Julianaweg de positie van de fietsstrook en van de parkeerstrook om te wisselen, was de strekking van zijn kritiek. Duijsens vergeleek het met de situatie dat een slager zijn eigen vlees keurt. "Dat rapport zal heus wel zijn dat het allemaal prachtig is", voorspelde Duijsens destijds.

Het rapport van Arcadis blijkt verre van lovend te zijn over de uitvoering van de herinrichting van de Julianaweg. Het rapport wemelt van kritische kanttekeningen.

Wethouder Varekamp gewaarschuwd

Een meerderheid van de raadscommissie op 6 juni wilde het rapport over de Julianaweg afwachten, alvorens een beslissing te nemen over de herinrichting van de Oudelandstraat. Die suggestie werd breed gedragen nadat wethouder Pieter Varekamp had aangegeven dat er geen grote haast bij een beslissing bestond; de werkzaamheden worden niet eerder dan het voorjaar van 2024 uitgevoerd.

Duijsens had al wèl direct willen beslissen dat de inrichting van de Oudelandstraat zal blijven zoals die nu is. Voor hem is een andere indeling ondenkbaar. "Dat gaat ècht niet gebeuren!", zei hij met stemverheffing aan het adres van Varekamp, om er nog aan toe te voegen: "een gewaarschuwd mens telt voor drie, zou ik willen zeggen."

'Eerst praten over rapport Julianaweg'

De herinrichting van de Oudelandstraat staat op de agenda van de Commissie Ruimte die dinsdagavond wordt gehouden. Blijkens de agenda heeft Varekamp het verzoek ingediend om het Verkeerskundig rapport Koningin Julianaweg te behandelen in plaats van het agendapunt herinrichting Oudelandstraat. De hoofdconclusie in dat rapport is, dat "daar waar mogelijk op een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom het fietsverkeer scheiden van het autoverkeer door de aanleg van vrijliggende fietspaden. Dit is aantoonbaar veiliger dan het toepassen van fietsstroken." Dit zou dan dus ook op de Oudelandstraat pleiten voor omkering van de positie van de parkeer- en de fietsstrook.