Archief
WOS

'Die bomen moeten eigenlijk weg'

Het laten staan van enkele bomen aan de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande mag positief zijn vanuit het oogpunt van milieuvriendelijkheid, vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is het onbegrijpelijk.

Dat komt naar voren uit een verkeerstechnisch onderzoek dat begin deze zomer is uitgevoerd naar de uitkomsten van de nieuwe weginrichting, die eind vorig jaar is uitgevoerd. De onderzoekers van bureau Arcadis hebben heel wat aan te merken op de herinrichting. Het rapport is naar de gemeenteraad gestuurd.

Andere indeling

Te elfder ure werd vorig jaar besloten om op de Koningin Julianaweg het gedeelte tussen de Leeuweriklaan en de Koningin Wilhelminastraat anders in te delen dan de bestaande situatie. Ten opzichte van de oude situatie zijn de fietsstroken vervangen door vrijliggende fietspaden die tussen de parkeervakken en het trottoir liggen. Vanuit het bewonerscollectief is aangegeven dat dit wordt ervaren als een verslechtering van de verkeersveiligheid, omdat er een grote kans is op aanrijdingen van fietsers met openslaande deuren.

Reactie van de onderzoekers: vanuit de geldende ontwerprichtlijnen wordt geadviseerd om daar waar mogelijk fietsverkeer op een gebiedsontsluitingsweg, 50 km/u, binnen de bebouwde kom te scheiden van het autoverkeer door de aanleg van vrijliggende fietspaden. "Dit is aantoonbaar veiliger dan het toepassen van fietsstroken", stellen zij. "Daarnaast is er zowel in de oude situatie als in de nieuwe situatie kans op ongevallen met fietsers en openslaande deuren. In de nieuwe situatie is deze kans zelfs iets kleiner omdat het hier de portieren van bijrijders betreft die niet altijd aanwezig zijn in tegenstelling tot bestuurders. De nieuwe situatie wordt daarom gezien als een verbetering van de verkeersveiligheid en kan gehandhaafd blijven."

Drie bomen in de weg

Op het wegvak tussen de Koningin Emmastraat en de Prinses Beatrixstraat (in de richting van het sportpark) zorgen de drie gehandhaafde bomen voor "drie zeer scherpe as-verspringingen zonder ruime bochtstralen". Anders gezegd: de fietsers moeten om de bomen heen slalommen.
Het advies van de onderzoekers: "Bomen verwijderen, vervolgens het fietspad rechttrekken. De restruimte tussen het fietspad en de rijbaan ter hoogte van de Koningin Emmastraat kan gebruikt worden om één extra parkeervak aan te leggen."

Ook de zwart-witte detectiepaal aan de rand van het fietspad ter hoogte van de 'laatste' boom is een doorn in het oog. "In combinatie met het smalle fietspad zorgt dit voor een verhoogd risico op een eenzijdige ongevallen", aldus het rapport.

Lengte parkeervakken

De lengte van de parkeervakken bedraagt nu 5,5 meter. Dat is te krap volgens de deskundigen. "Het inparkeren duurt daardoor langer, met een grotere kans op schade als gevolg van parkeermanoeuvres." Hun advies: "De parkeervakken moeten worden verlengd naar 6,0 meter. De breedte hoeft niet aangepast te worden. Hierdoor wordt het in- en uitrijden van de vakken eenvoudiger. Het verlengen van de vakken gaat mogelijk ten koste van enkele parkeervakken."

Aan de oostelijke kant is het ook slalommen geblazen, WOS

Oostkant

Aan de oostkant van de Koningin Julianaweg moeten de fietsers op het gedeelte tussen de Koningin Wilhelminastraat en de Leeuweriklaan ook slalommen ("zeer scherpe as-verspringingen zonder ruime bochtstralen", aldus het rapport. "Deze situatie treedt op bij de uitritten van de Koningin Julianaweg met de Koningin Wilhelminastraat, de Prins Beatrixstraat, de Koningin Emmastraat en de Koningin Sophiestraat. Hier buigt het fietspad terug of van de rijbaan vandaan."
"Door de aanwezigheid van botsgevaarlijke objecten zoals geparkeerde auto's, wegmeubilair en bomen is de kans op eenzijdige ongevallen onder fietsers daardoor groot."
Het aanpassen van de bochtstralen gaat mogelijk ten koste van enkele parkeervakken, zo geven de onderzoekers aan.

Rijsnelheid van het autoverkeer

Bij de bepaling van de acceptabele mate van rijsnelheid van het autoverkeer gaan de onderzoekers uit van de zogeheten V85-snelheid. Het gaat hierbij om de snelheid die door 85 procent van de autobestuurders niet wordt overschreden.

Op de Koningin Julianaweg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. "Zodra de V85 de maximumsnelheid benadert (of er iets boven ligt tot maximaal 10 km/h) kan worden aangenomen dat de betreffende weg goed ingericht is en dat geen aanvullende verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn", staat in het rapport.
Op de Koningin Julianaweg ligt de V85 op 46,3 kilometer per uur. Hierdoor is er geen sprake van te hard rijden (meetperiode januari-maart 2023). Maatregelen zijn niet nodig, aldus de onderzoekers.