Archief
WOS

Westland wil miljoenen investeren in huisvesting scholen

Burgemeester en wethouders van Westland willen in deze collegeperiode zo'n 23 miljoen euro investeren in de huisvesting van scholen. Daarbij gaat het om nieuwbouw en verbeteringen van gebouwen.

Dat blijkt uit het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2023-2038, waar de gemeenteraad zich komende maand over buigt. Voor de periode 2023-2026 is een concreet uitvoeringsprogramma gemaakt.

Daarin staan onder andere een aantal bekende ontwikkelingen, zoals de realisatie van een Huis van de Buurt in Honselersdijk, schoolgebouwen in nieuwbouwwijken Molensloot (De Lier) en Wateringen-Noord en permanente vervanging van de tijdelijke schoolgebouwen van De Hoogvlieger in Naaldwijk en Waalcampus in 's-Gravenzande. Ook de ontwikkeling van een Tienercollege in Poeldijk wordt daarin genoemd. Voor die ontwikkelingen is al geld gereserveerd.

Artist impression Integraal Kind Centrum De Lier Wubben Chan Architecten

Onderzoek naar nieuwbouw en uitbreiding

Enkele andere schoolgebouwen zijn dusdanig verouderd dat er noodzaak is voor vervanging. Daar moet deze collegeperiode onderzoek naar worden gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Driekleur Dalton in 's-Gravenzande. Die school is al dusdanig gegroeid, dat er een tweede (tijdelijke) locatie is gekomen, die wordt gedeeld met De Kameleon en kinderopvang Okidoki. Streven is om die extra locatie af te stoten. Voor De Kameleon is in dat geval wel uitbreiding nodig voor drie groepen.
Bij de ontwikkeling van nieuwbouw voor de Driekleur Dalton kan overigens ook ruimte worden gecreëerd voor woningbouw.

Ook wordt gekeken naar nieuwbouw of renovatie van De Vlieten in De Lier. Dit hangt mede samen met de verhuizing van de naburige Prins Willem-Alexanderschool naar Molensloot en vernieuwbouw/uitbreiding van De Achtsprong.

De Bernadetteschool in Naaldwijk heeft behoefte aan uitbreiding. Op dit moment zitten twee groepen in het gebouw van De Diamant, maar ook die school voor speciaal onderwijs wil graag groeien. Bij de Bernadetteschool is uitbreiding met twee lokalen nodig.

Wat betreft de Driekleur Dalton en de Bernadetteschool zouden de aanbesteding en voorbereidingen voor de werkzaamheden mogelijk eind 2026 kunnen plaatsvinden. Over De Vlieten wordt waarschijnlijk pas in de volgende collegeperiode een besluit genomen.

Herman Broerenschool

De Herman Broerenschool, een school voor speciaal onderwijs, heeft momenteel twee locaties. In het uitvoeringsprogramma wordt genoemd dat de locatie Naaldwijk een verbetering verdient. Voor de nevenvestiging in Monster (terrein Westerhonk) is een andere oplossing nodig. De school moet daar in 2023 weg. Er wordt gewerkt aan een nieuwe plek, maar die hoeft niet per se in Monster te zijn.

Herman Broerenschool in Naaldwijk. Google Streetview

Wateringen-Noord

Zoals eerder genoemd, komt er een nieuwe school in de wijk Wateringen-Noord. Dat gebouw is naar verwachting in 2024 klaar en daarin gaan de besturen van de drie koepelorganisaties (openbaar, christelijk en katholiek) gezamenlijk een onderwijsconcept ontwikkelen. De ontwikkeling van die school is belangrijk voor De Hofvilla en de Pieter van der Plasschool. Beide scholen zijn ook na recente nieuwbouw verder gegroeid en moeten nu klassen onderbrengen op tijdelijke locaties. Met de nieuwe school in Wateringen-Noord moet een structurele oplossing voor de twee genoemde scholen worden gecreëerd.

Langere termijn

In het huisvestingsprogramma wordt ook gekeken naar de periode na 2026. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer:

  • Nieuwbouw school in Monster-Noord: dit is mogelijk een oplossing voor de Eerste Westlandse Montessorischool, die op de huidige locatie niet verder kan groeien;
  • Vernieuwing Kameleon Heenweg;
  • Uitbreiding Yunus Emre in Naaldwijk;
  • Mogelijke nieuwbouw Het Startblok in Honselersdijk, mogelijk in samenwerking met Dalton Honselersdijk. Laatstgenoemde school staat nu op een ongunstige plek en heeft een beperkt leerlingenaantal.

Overigens gaat het volgens de gemeente en scholenkoepels om een dynamisch document, omdat de wereld er over aantal jaar heel anders kan zien. Het programma kijkt door tot en met 2038, maar na elke vier jaar wordt er een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld voor de volgende vier jaar.