Archief
WOS

WOS

Wateringse school overvol; leerlingen moeten in 'speellokaal'

Met nog maar twee weken tot de zomervakantie, moet er plots een noodoplossing worden gezocht om zo'n zestig bestaande leerlingen van de Wateringse Hofvilla volgend schooljaar te huisvesten.

Wateringen groeit hard door de vele nieuwbouw. "Er komen steeds meer huizen bij en daardoor ook steeds meer leerlingen", zegt Jos van der Ende, voorzitter van scholenkoepel WSKO, waar De Hofvilla onder valt.

Directeur Mieke Hopmans van De Hofvilla wordt dagelijks gebeld voor nieuwe aanmeldingen: "Ik moet elke dag ouders teleurstellen en doorverwijzen naar andere scholen. We groeien letterlijk uit ons jasje." Vorig jaar kreeg zij daarom de toezegging van de gemeente dat er twee noodlokalen voor een periode van twee tot drie jaar naast de school gebouwd zouden worden, mits er een omgevingsvergunning kon worden verleend.

Bezwaar
Door de coronacrisis is dit proces vertraagd, zo schrijft onderwijswethouder Ben van der Stee in een brief aan de Westlandse gemeenteraad. In diezelfde brief laat hij - twee weken voordat de zomervakantie van start gaat - nu weten dat de noodlokalen er niet komen.

In totaal 166 buurtbewoners maakten bezwaar, omdat ze bang zijn dat een nog grotere school ook nóg meer verkeersoverlast met zich meebrengt. De school en het bestuur balen als een stekker: "We hebben totaal geen rekening met weerstand vanuit de buurt gehouden", aldus Van der Ende. "Dat is een inschattingsfout, en het komt nu inderdaad vrij laat."

Op straat
De Hofvilla is niet de enige school met een leerlingenoverschot. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er in totaal 100 leerlingen van drie verschillende basisscholen op straat zouden komen staan. Máár dat gaat niet gebeuren, want volgens de wethouder kunnen deze kinderen elders in Wateringen en Kwintsheul in leegstaande lokalen opgevangen worden.

Volgens de scholen kloppen de berekeningen van de gemeente echter niet. "De gemeente gaat uit van 25 leerlingen per lokaal. Theoretisch is dit haalbaar, maar in de praktijk niet", legt Jos van der Ende uit, "omdat sommige lokalen klein zijn of omdat er in één klas meerdere kinderen extra aandacht vragen in verband met leer- en/of gedragsproblemen."

Gymzaal
Directeur Mieke Hopmans heeft in elk geval besloten dat haar leerlingen waar geen plek voor is niet naar scholen elders in Wateringen gaan. "Ze hebben voor ons gekozen. En ook al zouden wij alleen van de ruimtes daar gebruik maken; onderwijstechnisch is het onhandig, ik houd ze graag dichtbij. Daarom zullen we creatief met de lokalen moeten omgaan en onze gymzaal voor de kleuters gebruiken."

Voor basisschool Pieter van der Plas, die volgend jaar 42 leerlingen geen plaats kan bieden, wordt nog gekeken of deze leerlingen opgevangen kunnen worden in cultuurcentrum De Hofboerderij in Wateringen.

Nieuwe school
Uiteindelijk moet het huisvestingsprobleem van de Wateringse scholen voor de lange termijn worden opgelost. "Daar zijn we het allemaal over eens; wij als scholen, besturen, maar ook de gemeente." Er wordt door alle partijen na de vakantie gewerkt aan een nieuwe school in Wateringen-noord, die de gigantische leerlingenstroom moet opvangen. Een plan dat al jaren bestaat. "Maar het probleem was nog nooit zo nijpend als nu", aldus Van der Ende. "Er moet iets gaan gebeuren, voordat écht alles vol zit."

Verslaggever Steffie Taal vertelt op WOS Radio over het scholenprobleem in WOS Radio: