Archief
Archief Google Streetview

Bouwplan Vlietlocatie in Maassluise binnenstad voorlopig geschorst

Er mag voorlopig nog niet worden gebouwd op de 'Vlietlocatie' in Maassluis, zo heeft een voorzieningenrechter bij de Raad van State vanochtend bepaald.

Feitelijk is het op 1 februari vastgestelde bestemmingplan geschorst en ook de vergunning die op 22 februari aan ABB Ontwikkeling is verleend. De Vlietlocatie is gelegen tussen de Zuidvliet, de P.C. Hooftlaan, de Arthur van Schendelstraat en de Boogertstraat in Maassluis. Het is de bedoeling om zorgcentrum ‘De Vliet’ en ontmoetingscentrum 'De Vliet’ te slopen en op de vrijgekomen plek en de aangrenzende openbare ruimte een supermarkt, commerciële ruimten, 24 sociale huurappartementen, 10 koopappartementen en 27 grondgebonden woningen te realiseren.

Er liep al een zogeheten bodemprocedure tegen dit plan. ABB Ontwikkeling wilde niet wachten met de herontwikkeling van de Vlietlocatie totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in die bodemzaak. Dit betekent dat de bezwaarmakers een spoedeisend belang hebben bij het treffen van een voorlopige voorziening, aldus de rechter.

'Uitgaan van wat er stond'

Tijdens de op 5 juli jl. gehouden zitting bij de voorzieningenrechter is namens de gemeenteraad en B en W verklaard dat in het parkeeronderzoek voor de capaciteitsvraag van de te vervangen bebouwing is uitgegaan van 109 reguliere woningen die er planologisch gebouwd hadden kunnen worden en niet van de capaciteitsvraag behorend bij 109 bejaardenwoningen die feitelijk in het plangebied staan.
De voorzieningenrechter overwoog, dat volgens de geldende beleidsregels uitgegaan moet worden van de capaciteitsvraag van het gebouw dat vervalt, oftewel het daadwerkelijk aanwezige gebouw en niet van de capaciteitsvraag van een gebouw dat planologisch gebouwd had kunnen worden.

Het standpunt van de bezwaarmakers dat de benodigde parkeercapaciteit bij een bejaardenwoning aanzienlijk lager is dan bij een reguliere woning, "komt de voorzieningenrechter niet onaannemelijk voor". Hierbij is in aanmerking genomen dat de parkeernorm voor een serviceflat/aanleunwoning 0,4 parkeerplaats per woning bedraagt. Dit is veel lager dan de in het parkeeronderzoek gehanteerde parkeernorm van 1,2 parkeerplaats voor een reguliere woning.

In de vandaag gedane uitspraak van de voorzieningenrechter wordt er op gewezen dat het oordeel van de voorzieningenrechter een voorlopig karakter heeft en niet bindend is in de bodemprocedure.

Categorieen:
Nieuws Maassluis Politiek