Archief
WOS

WOS

Aloysiusschool opnieuw afgewezen als gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders van Westland hebben, na een bezwaarprocedure tegen een eerder voorstel, opnieuw besloten dat de Aloysiusschool in Monster geen gemeentelijke monumentenstatus krijgt.

De Stichting Het Cuypersgenootschap, de Erfgoedvereniging Heemschut en de Historische Vereniging Monster-Ter Heijde hadden gevraagd de voormalige Aloysiusschool aan te wijzen als gemeentelijk monument. Deze verzoeken zijn afgewezen in maart. De verzoekers hebben tegen die afwijzing bezwaar gemaakt en dat is gegrond verklaard door de Commissie Bezwaarschriften. Die gegrondverklaring werd als zodanig gedeeld door het college van B en W.

Desondanks ligt er nu een nieuw besluit van het college, met een uitgebreide motivering en toelichting en met dezelfde uitslag als eerst: het verzoek om de monumentenstatus is afgewezen.

De sloop van de Aloysiusschool in Monster en het belang van zorgwoningen op die plek blijven het uitgangspunt voor het college. "Volgens de Commissie Bezwaarschriften hadden wij onze argumenten om daar een woonzorgproject te willen, niet goed genoeg gemotiveerd. Dat hebben we nu wel gedaan", zegt wethouder Piet Vreugdenhil.

Het college wil de bestaande gebouwen slopen voor nieuwbouw ten behoeve van kwetsbare groepen. Een aanvraag om de school op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen werd daarom afgewezen. De aanvragers van de monumentenstatus vinden dat Monster door de sloop een uniek monument van de architectuur uit de jaren vijftig verliest. De school werd in 1955 in gebruik genomen.

De bezwaarmakers vinden dat zorgwoningen ruimtelijk en technisch prima kunnen komen in een voor dat doel aangepast schoolgebouw. Dat bestrijdt het college omdat er meer woningen zijn gepland dan er in het huidige pand passen. Bovendien zou er dan ook een parkeerprobleem ontstaan.

Het nieuwe besluit staat ook weer open voor bezwaren en Vreugdenhil verwacht dat die er ook dit keer gaan komen.