Archief
Wonen Midden-Delfland

Corporatie vraagt daadkracht in Midden-Delfland

Om de vergrijzing tegen te gaan en jongeren te behouden, doet de gemeente Midden-Delfland er goed aan de komende jaren vooral te investeren in de bouw van (kleine) appartementen.

Dat zegt Peter van Ling, directeur-bestuurder van woningcorporatie Wonen Midden-Delfland, in gesprek met de WOS.

In Midden-Delfland is sprake van vergrijzing. Uit berekeningen blijkt dat in 2035 meer dan een kwart van de bevolking van Maasland en Schipluiden bestaat uit inwoners van 75 jaar en ouder. Tegelijkertijd zal dan het aantal inwoners in de leeftijdscategorieën tot 35 en 35-55 jaar gezamenlijk een derde bedragen.

Oorzaak van die ontwikkeling: de beperkte woonkansen voor jongeren. Wie in Midden-Delfland voor het eerst op zichzelf gaat wonen, ziet amper betaalbare woningen in de eigen kern. En dus trekken starters naar andere gemeenten. Die geluiden hoort Van Ling ook van zijn huurders. "Die zeggen: 'Onze kinderen moeten naar Maassluis, Vlaardingen of Schiedam. Ze gaan overal naartoe, want ze kunnen niet in deze omgeving wonen'."

"De vergrijzing gaat heel erg hard, in deze kernen harder dan het landelijk gemiddelde", vult Van Lings collega en manager Wonen Linda van Barneveldt aan. "Dat zorgt ervoor dat er geen jeugd meer is en verenigingen dreigen om te vallen."

Het gemeentebestuur schreef in een concept-versie van de Omgevingsvisie 1.0 dat het de dorpen vitaal wil houden en richt zich vooral op de doorstroming van senioren en lokale starters, om zo jonge gezinnen aan te trekken. Maar om echt te zorgen voor een goede doorstroming zou Midden-Delfland ook veel appartementen moeten bijbouwen, voornamelijk in de categorie 30 tot 60 vierkante meter, is het idee bij Wonen Midden-Delfland.

"Wij hebben al bij de gemeente aangegeven dat wij niet echt behoefte meer hebben aan eengezinswoningen, want die hebben we genoeg in bezit", zegt Van Ling. "Als je appartementen bouwt, houd je de jongeren in de gemeente." Van Barneveldt vult aan: "Dan wonen ze daar 3 à 4 jaar, hebben ze meer te besteden en dan willen ze ook door. En dan heb je ook aanbod voor de volgende jeugd. Zet je ze in een eengezinswoning, dan blijven ze daar en is er geen doorstroming."

Woonwensen

Uit eerder onderzoek van de gemeente naar de woonwensen van starters in 2017, bleek dat zij vooral op zoek zouden zijn naar eengezinswoningen met minimaal twee slaapkamers. Maar volgens Van Ling en Van Barneveldt is dat beeld inmiddels veranderd. Van Ling trekt een vergelijking uit zijn eigen situatie. "Ik heb nog heel veel LP’s, een kast met cd’s, boeken. Maar als ik kijk naar mijn neefjes en nichtjes, die hebben een paar harde schijven. Zij hebben bij wijze van spreken veel minder ruimte nodig."

"Als je een eengezinswoning van 150 m2 krijgt aangeboden, dan kies je daarvoor", vervolgt Van Ling. "Maar is dat reëel? Past het bij je portemonnee?"

Ruimtegebrek

Een ander argument om appartementen te bouwen, is ruimtegebrek. In Midden-Delfland zijn, op de Maaslandse Zoom na, geen grote bouwlocaties meer. Bouwen in het groene buitengebied is geen optie. Van Ling: "De afgelopen jaren is er heel veel groot gebouwd, terwijl het ruimtegebrek alleen maar toeneemt. Als je locaties hebt waar je 3- of 4-hoog kunt bouwen, waarom niet. Dan kun je met hetzelfde volume twee à drie keer zoveel toevoegen als met grondgebonden eengezinswoningen."

Een probleem waar je volgens Van Ling dan wel mee te maken krijgt, zijn de parkeernormen waaraan moet worden voldaan. Wonen Midden-Delfland liep daar eerder tegen aan bij het project De Houve in Maasland. "Wij hadden er graag appartementen willen realiseren. De gemeente en de ontwikkelaar ook", weet Van Ling. "Maar dat gaf later problemen met parkeren. Uiteindelijk worden straks op dat grote plot 18 woningen gerealiseerd, waarvan 6 kleine eengezinswoningen voor Wonen Midden-Delfland. Dat vinden we jammer."

Volgens wethouder Renzen worden in de komende plannen wel kleinere woningen ingetekend. Bij Wonen Midden-Delfland zien ze dat nog niet zo snel terug. "Wij hebben geen zicht op alle plannen. Wat particulieren doen, weten wij niet", zegt Van Ling. Van Barneveldt: "In de raadsvergadering van oktober heeft de wethouder gezegd dat ze in de Maaslandse Zoom kleiner en gestapeld wil gaan bouwen. Daardoor komen er in plaats van tachtig misschien wel honderd woningen. Dat was de eerste keer dat ik een dergelijke opmerking hoorde."

Snelheid

De woningcorporatie ziet dat het woningtekort enorm is en daarom zijn daadkracht en snelheid belangrijk. "Bij De Houve hebben we inmiddels meer dan een jaar geleden het contract met de ontwikkelaar getekend. Het zou begin dit jaar gebouwd worden, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd", zegt Van Ling. "Tussendoor heeft de Welstandscommissie nog advies gegeven, waardoor plannen weer moesten worden aangepast. Het duurt maar, terwijl ik denk: die achttien woningen hadden ondertussen al bijna klaar kunnen zijn."

Projectlocatie De Houve. WOS

Hetzelfde geldt voor de iets verderop in Maasland gelegen gemeentehuislocatie. Van Barneveldt: "Hoe lang ligt dat stuk alweer braak? Het ziet er hartstikke leuk uit, met bloemen. Maar hoe langer het braak ligt, hoe meer de omgeving eraan gewend raakt. Dat maakt het lastiger om straks steun voor nieuwbouw te krijgen."

Het hele traject van initiatief naar bestemmingsplan naar daadwerkelijk bouwen en oplevering kan jaren in beslag nemen. Om dat proces te versnellen, ontwikkelde corporatiekoepel Aedes samen met marktpartijen De Bouwstroom. In dit proces kiezen corporaties kant-en-klare woningconcepten, in plaats van ieder project zelf te ontwikkelen. Verder drukken zij de bouwkosten door samen te werken, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop van materialen, en soms zelfs van complete woningonderdelen. Ook de corporaties in de regio Haaglanden willen hiermee aan de slag.

Of de Bouwstroom ook een realistische optie is voor Midden-Delfland is de vraag. Maar Van Ling hoopt in elk geval op wat meer daadkracht: "Er moet gewoon gebouwd worden. Bestuurlijke bemoeienis is belangrijk om iets voor elkaar te krijgen. Wij willen graag, wij zien dat het niet eenvoudig is. Maar volgens mij moeten we zien dat het glas halfvol is. Laten we dingen gaan realiseren."