Archief
WOS

Ontwerpbestemmingsplan voor Oranjebonnen gepubliceerd

Het lang verwachte ontwerpbestemmingsplan voor de Oranjebonnen - tussen Hoek van Holland en Maassluis - is nu gepubliceerd door de gemeente Rotterdam.

Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 15 oktober zienswijzen indienen. Op donderdag 24 september is er een inloopavond in gebouw De Hoekstee in Hoek van Holland. Deze inloopavond kent ook een variant op internet.

Het plangebied beslaat globaal de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder, samen de Oranjebonnen genoemd. Het ligt ingesloten tussen de kassen van Westland bij Maasdijk, de woonbebouwing van Maassluis, de Nieuwe Waterweg, het kassengebied langs de Haakweg en de Dwarshaak en het Staelduinse Bos. "Het beoogde doel van het bestemmingsplan Oranjebonnen is het mogelijk maken van ontwikkelingen op het gebied van natuur en recreatie", aldus Rotterdam.

Het ontwerpbestemmingsplan kent op het eerste gezicht weinig verrassingen. Bekende plannen zijn onder meer: een locatie voor natuurbegraven nabij het Staelduinse Bos, een zonnepanelenveld van 25 hectare in de Oranjebuitenpolder, een voedselbos en sportieve recreatieve locaties.

Lang proces
Al tientallen jaren is nagedacht over mogelijkheden van andere bestemmingen in de polder. De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de toenmalige stadsregio Rotterdam hebben in 2012 de ambitie uitgesproken een ecologische verbinding tussen de kust en Midden-Delfland te realiseren en de recreatieve verbindingen uit te breiden. Die ambitie is uitgewerkt in het Ontwikkelplan Oranjebonnen, uit 2016, en nu vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan Oranjebonnen.

Bonnenpolder
Zo komt er in de Bonnenpolder nieuwe natuur met de mogelijkheid voor natuurbegraven, meer recreatieve routes en ecologische verbindingen. Het bestaande glastuinbouwbedrijf wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen er twee woningen aan de Bonnenweg. Hoeve van Rijckevorsel wordt een plek waar bezoekers op een terras kunnen zitten en lokale producten kunnen kopen.

Oranjebuitenpolder
In de Oranjebuitenpolder gaat de gemeente Rotterdam een zonnepark van 25 hectare groot realiseren. Wandelpaden, een mountainbike-parcours, grasvelden en een klein informatiecentrum moeten die polder ook interessant maken voor recreanten. Verderop in de polder is plek voor een voedselbos en outdooractiviteiten. Onderdeel van dit plan zijn vijftien overnachtingsplekken en zes camperplaatsen. Op de plek van het glastuinbouwbedrijf aan de Polderhaakweg kunnen vijf woningen worden gebouwd.

Zienswijzen en inloopavond
Tot en met 15 oktober kan een ieder schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kan op dinsdag, donderdag en vrijdag contact worden opgenomen met de projectmanager, mevrouw Faye Hewitt op telefoonnummer 06-11749736.

In gebouw De Hoekstee in Hoek van Holland wordt op 24 september, van 19.00 tot 22.00 uur, een (digitale) inloopavond gehouden over het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn meerdere ambtenaren aanwezig voor het beantwoorden van vragen. In verband met 'corona' wordt er met tijdsloten gewerkt om het aantal bezoekers in de zaal te beperken en om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Parallel daaraan wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd. Wie fysiek bij de inloopavond aanwezig wil zijn, kan een e-mail sturen naar: f.hewitt@rotterdam.nl