Archief
Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Natuurbegraafplaats naast Staelduinse Bos kan er komen

De gemeenteraad van Rotterdam heeft vanavond ingestemd met het bestemmingsplan Oranjebonnen. Onderdeel daarvan is een natuurbegraafplaats naast het Staelduinse Bos.

De Oranjebonnen is het poldergebied tussen Hoek van Holland en Maassluis en omvat de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. Behalve de komst van een natuurbegraafplaats zijn enkele andere belangrijke ontwikkelingen: een zonnepanelenveld van 25 hectare op een vervuild perceel in de Oranjebuitenpolder (Oranjeheuvel), een voedselbos en sportieve recreatieve locaties.

Het bestemmingsplan is aangenomen met 24 stemmen vóór en 11 stemmen tegen. De tegenstemmers waren de negen aanwezige leden van Leefbaar Rotterdam, Maurice Meeuwissen (PVV) en Christine Eskes (CDA). Volgens Eskes is er niet geluisterd naar de wens van de inwoners van Hoek van Holland. Zij betoogde dat het college van B en W niet zorgvuldig is omgegaan met de uitkomst van een volksraadpleging, "omdat 67 procent zich tegen natuurbegraven heeft uitgesproken".
Hannagnes Faber (VVD) dong nadrukkelijk af op de representativiteit van die 67 procent. Van de 10.000 inwoners zijn er 2.000 om hun mening over natuurbegraven gevraagd. Van die groep hebben 439 bewoners de enquête daadwerkelijk ingevuld en van hen hebben 277 deelnemers zich tegen natuurbegraven uitgesproken, was haar verhaal.