Archief
Google Maps

Google Maps

Provincie krijgt steun voor terugfluiten Rotterdam in Hoeks buitengebied

De provincie Zuid-Holland heeft - in het algemeen gesproken - terecht geoordeeld dat de gemeente Rotterdam een groot aantal voormalige tuinderswoningen in het buitengebied van Hoek van Holland niet mag omzetten naar 'burgerwoning'. Maar hiermee is de kous nog niet af, zo blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State.

Het bestuurscollege van Zuid-Holland moet binnen een half jaar nog in zeker tien gevallen per perceel een onderbouwing geven van zijn besluit dat er sprake is van een onevenredige aantasting van de omvang en bruikbaarheid van het glastuinbouwgebied, oordeelt het hoogste bestuurscollege.

Rotterdam wilde in het nieuwe bestemmingsplan Hoek van Holland-buitengebied 28 tuinderswoningen omzetten, maar de provincie vond dat in 24 gevallen niet terecht en besloot een zogenoemde 'reactieve aanwijzing' te geven. Dit houdt in dat een omzetting hierbij niet meer mogelijk is. Daar had de provincie gelijk in, blijkt nu.

De gemeente Rotterdam en omwonenden waren in bezwaar gegaan tegen het provinciale besluit, maar die hebben bijna allemaal ongelijk gekregen. Slechts één woning moet alsnog worden omgezet, omdat deze niet binnen het glastuinbouwgebied ligt.

Overige woningen terecht omgezet

De overige woningen waarop geen reactieve aanwijzing was gegeven, zijn wel terecht omgezet. Dat blijkt uit een tweede zaak rond het bestemmingsplan, tussen de gemeente Rotterdam en diverse omliggende glastuinders. De eigenaren van een aantal omliggende glastuinbouwbedrijven waren in beroep gegaan, omdat burgerwoningen beter beschermd zijn tegen overlast uit de omgeving. Dit zou nadelig zijn voor die tuinders en hen bovendien beperken in hun uitbreidingsmogelijkheden.

Dat blijkt echter niet aan de orde, omdat er andere regels gelden voor burgerwoningen in gebieden waar ook veel bedrijvigheid is. Waar bijvoorbeeld de minimale afstand tussen een woning en een bedrijf normaal gesproken 30 meter moet zijn, is dat in een zogenoemd 'gemengd gebied' 10 meter.

Categorieen:
Politiek