Archief
Google Maps

Google Maps

Provincie steekt stokje voor omzetten tuinderswoningen Hoek van Holland

Provincie Zuid-Holland wil niet dat 24 van de 28 tuinderswoningen in het buitengebied van Hoek van Holland omgezet worden naar burgerwoningen. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, heeft een zogeheten 'reactieve aanwijzing' afgegeven op een deel van het bestemmingsplan, waardoor het omzetten van de woningen niet meer mag.

Door een dergelijke aanwijzing wordt een bepaald deel van een bestemmingsplan buiten werking gezet. Het mag alleen door Gedeputeerde Staten (GS) afgegeven worden wanneer ze van nationaal respectievelijk provinciaal belang zijn, en als eerdere zienswijzen en bezwaren van GS niet zijn gehonoreerd.

De provincie Zuid-Holland liet al eerder weten het omzetten niet te zien zitten, omdat daarmee de oppervlakte van het glastuinbouwgebied zou worden aangetast. Maar de Rotterdamse oud-wethouder Robert Simons leek daar geen boodschap aan te hebben. Hij stelde dat het om woningen gaat die in de praktijk al jaren als burgerwoning gebruikt worden. Simons wilde dan ook vooral een einde maken aan de rechtsonzekerheid voor bewoners en voor tuinders. Daarom heeft hij het bestemmingsplan destijds ongewijzigd gelaten.

De voormalige deelgemeente Hoek van Holland heeft door de jaren heen aan de betreffende burgers de toezegging gedaan dat zij in hun voormalige bedrijfswoningen mogen blijven wonen en dat er in een nieuw bestemmingsplan een oplossing geboden zal worden voor de bestaande, strijdige situatie.

Het bestemmingsplan met de reactieve aanwijzing ligt nog ter inzage. Men kan tot 14 september tegen het bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing in beroep.