Archief
Casper Rila

Casper Rila

Wethouder wil 28 tuinderswoningen omzetten in burgerwoningen

Wethouder Simons van Rotterdam vindt ondanks kritiek van de provincie Zuid-Holland dat hij een goed voorstel heeft klaarliggen voor de bewoners van 28 woningen in het buitengebied van Hoek van Holland. De bedoeling is dat ze hun bedrijfswoningen qua bestemming mogen laten omzetten naar burgerwoning.

De provincie Zuid-Holland ziet dat niet zitten, omdat daarmee de oppervlakte van glastuinbouwgebied zou worden aangetast. Maar wethouder Simons lijkt daar geen boodschap aan te hebben. Hij stelt dat het om woningen gaat die in de praktijk al jaren als burgerwoning gebruikt worden.

De voormalige deelgemeente Hoek van Holland heeft door de jaren heen aan de betreffende burgers de toezegging gedaan dat zij in hun voormalige bedrijfswoningen mogen blijven wonen en dat er in een nieuw bestemmingsplan een oplossing geboden zal worden voor de bestaande, strijdige situatie.

Simons wil dan ook vooral een einde maken aan de rechtsonzekerheid voor bewoners en voor tuinders. Daarom is hij van plan om het raadsvoorstel ongewijzigd te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni, zo schrijft hij in een brief aan de leden van de commissie Ruimtelijke ordening.