Archief

Kraaiennest leeggevist voor de grutto

De zuidplas van het Kraaiennest is 1.700 kilo aan vis armer. Donderdag is het overgrote deel van de vissen gevangen, zodat de plas gereed kan worden gemaakt voor grutto's. De vissen zijn op locaties in Delft, Vlaardingen en Maassluis uitgezet.

Het natuurgebied op de grens van De Lier en Midden-Delfland is volgend jaar een waar gruttoparadijs. Door het waterpeil te verlagen, ontstaan slikkengebieden waar steltlopers zich vol kunnen eten en aansterken. Daarna zoeken ze de achterliggende polder op om te broeden. Het meer is in eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het verlagen van het waterpeil is niet het enige dat gebeurt. Er wordt namelijk een rij essen gerooid, zodat er één open verbinding ontstaat met de polder. De plas van het Kraaiennest heeft ook nog een functie als waterberging en dat blijft zo. Volgend jaar moeten de werkzaamheden afgerond zijn.