Archief

Kraaiennest straks een paradijs voor grutto's

De grote waterplas in recreatiegebied Het Kraaiennest wordt aangepast voor de grutto. De weidevogel staat onder druk. Door de waterstand te verlagen, ontstaat een nieuw slikkengebied waar grutto's kunnen aansterken van hun reis uit Afrika.

Het Kraaiennest ligt op de grens van De Lier en Midden-Delfland en is een populair uitrengebied voor honden. Om te voorkomen dat viervoeters te ver het water inzwemmen, wordt 10 meter uit de kant een raster geplaatst. Bovendien gaat een aantal zieke essen om, zodat een open verbinding ontstaat tussen de plas en de polder, het broedgebied van weidevogels.

Bedenker van het plan is John Kleijweg van Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Na 7 jaar lobbyen met natuurorganisaties, overheden en het waterschap gaat volgend jaar daadwerkelijk de schop in de grond. "Door een slikkengebied aan te leggen, hopen wij dat in de polder meer grutto's gaan broeden", aldus Kleijweg.

Samenwerking

De aanpassing van Het Kraaiennest is een sterk staaltje samenwerking. Zo verleent het Hoogheemraadschap van Delfland medewerking door de waterkering tussen de plas en polder te veranderen. "Sportvisserij Belangen Delfland haalt de vissen uit het water, omdat de plas wordt verondiept", vertelt hoogheemraad Marcel Belt. De functie van waterberging blijft overigens behouden.

Een rijtje essen aan de rand van het water wordt omgehakt. "Vanwege de essentaksterfte moeten deze toch weg. Door het omhakken ontstaat openheid met de polder. Hoe dichter zo'n plas bij de polder is, hoe minder kilometers grutto's moeten afleggen."

Subsidie

Omdat het plan in het Weidevogelpact is opgenomen, kan er Europese subsidie voor worden aangevraagd. Fleur Koornneef van het Weidevogelpact: "Ook de provincie Zuid-Holland draagt bij. Met deze steun kunnen wij aan de gang gaan."De werkzaamheden beginnen na het broedseizoen van volgend jaar.