Archief

Vier scenario's voor toekomst centrum Wateringen

Inwoners en bedrijfsleven van Wateringen kunnen zich buigen over vier toekomstscenario's voor het centrum van het dorp. Die variëren van 'behoudend maar realistisch' tot 'innovatie en lef met een autovrij centrum'.

Maandagavond hebben de gemeenteraadsleden er een eerste blik op kunnen werpen in de Wateringse bibliotheek. Een 'participatietraject' moet eind dit jaar uitmonden in een Visie Wateringen, waarna het voorkeursscenario verder zal worden uitgewerkt. De Wateringers kunnen vanaf dinsdag tot zaterdag in de bibliotheek terecht.

Belangrijkste kenmerken in alle scenario's zijn een vergroting van het aantal parkeerplaatsen in de dorpskern en woningbouw aan beide zijden van de Dorpskade. Waarbij detailhandel alleen mogelijk is op de kop van de Dorpskade op de locatie van de huidige Rabobank. In een toelichting tegenover WOS Media wil wethouder Gardien daarover alleen zeggen dat daar een supermarkt of een discounter kan komen.

De doorstroming van het verkeer in Wateringen en de parkeerproblematiek liggen ten grondslag aan de plannen voor het centrum van Wateringen. Vorig jaar presenteerde de ondernemersvereniging BIZ Wateringen daarom al een ambitieuze visie met daarin een twee keer zo groot Vliethof en een complex met woningen, winkels en een enorme parkeergarage.

Aan de wens van meer parkeerplaatsen komen alle scenario's tegemoet. Het probleem van de doorstroming in de Herenstraat wordt in twee scenario's 'opgelost' via slimme verkeerslichten bij het Plein en op de Heulweg bij de molen. In één scenario krijgt het Tolland tweerichtingverkeer met een Herenstraat waar de auto alleen 'te gast' is. In het meest verregaande scenario worden Plein en de Heulweg tussen Plein en Dorpskade autovrij, waarbij het winkelcentrum van alle kanten bereikbaar blijft via parkeerroutes.

In alle scenario's voor het toekomstige Wateringen staat verder dat het Hofpark wordt opgewaardeerd, dat de Gantel zoveel mogelijk wordt hersteld door huidige duikers aan de noordkant van het centrum te vervangen door open water en dat het dorpse karakter behouden moet blijven. In twee scenario's komt een busverbinding met Den Haag (Haga-ziekenhuis) te lopen via de Ambachtsweg, in de andere twee via de te ontwikkelen nieuwbouwwijk Wateringen Noord.

Scenario A: Behoudend maar realistisch

- minimale uitbreiding detailhandel

- (gebouwd) parkeren op Gantelplein, minder op Vliethof

- horeca in Vleersteeg en op Vliethof

- slimme verkeerslichten bij Plein en molen

- woningen langs Dorpskade na uitplaatsen bedrijven

- ov naar Den Haag via Ambachtsweg, daar wel verkeerskundige knip


Scenario B: opportunistisch

- tweelaags parkeren op supermarkt aan Gantelplein

- vernieuwbouw aan Vliethof

- horeca in Vleersteeg en op Vliethof

- Tolland tweerichtingsverkeer met Herenstraat als fietsstraat

- woningen langs Dorpskade na uitplaatsen bedrijven

- ov naar Den Haag via AmbachtswegScenario C: gestuurd door dorps karakter

- Vliethof/Gantelplein als in scenario A

- horeca in Vleersteeg en op Vliethof

- Discounter en woningen op locatie Rabobank

- woningen langs Dorpskade na uitplaatsen bedrijven

- ov naar Den Haag via nieuwbouwwijk Wateringen Noord


Scenario D: Innovatie en lef met autovrij centrum

- groen, autovrij Plein met parkeren bij winkels

- winkelcentrum van allen kanten bereikbaar via parkeerroutes

- op kop Dorpskade (locatie Rabobank) full-service supermarkt

- zonder verdichting functies Vliethof als in scenario A

- Herenstraat als fietsstraat

- woningen langs Dorpskade na uitplaatsen bedrijven

- ov naar Den Haag via nieuwbouwwijk Wateringen Noord.

Categorieen:
Wateringen Politiek