Archief

Centrum Wateringen komende tien jaar op de schop

Een grote supermarkt op de hoek van de Dorpskade en de Heulweg met een parkeergarage, het Plein als promenade, woningbouw langs de Dorpskade, een discounter aan het Vliethof waar door herontwikkeling ook ruimte komt voor horeca, maar geen Herenstraat waar de auto te gast is. Dat is kortheidshalve de toekomst van het centrum van Wateringen zoals de gemeente dat heeft vastgelegd in de Visie Wateringen 2030. In januari buigt de gemeenteraad zich over het tienjarenplan.

De visie is tot stand gekomen na een participatieproces, maar er is niet voor een van de vier scenario's gekozen die deze zomer voor lagen. Zo'n vijftienhonderd Wateringers waren daar in september naar komen kijken, ruim vijfhonderd gaven een voorkeur aan. De Wateringse ondernemers lieten toen weinig heel van de voorstellen: ze vonden hun eigen inbreng daarin onvoldoende terug.

"Het lukt simpelweg niet om iedereen tevreden te stellen", stelt wethouder Gardien van Ruimtelijke Ordening. "We hebben de grootste algemene delers uit het participatietraject verwerkt in deze visie. Dat betekent dat niemand zijn complete inbreng zal terugvinden, maar ik vind dat we er goed in zijn geslaagd om een visie te maken die ervoor zorgt dat het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en samenleven is in Wateringen."

Dat Het Tolland niet een soort ringweg om het centrum wordt, waardoor de Herenstraat autoluw kan worden, heeft te maken met het feit dat uit onderzoek is gebleken dat er te veel problemen in de andere straten rond het centrum kunnen worden verwacht: het probleem van de doorstroming wordt verlegd. Daarom wordt ervoor gekozen om eerst het kruispunt Herenstraat-Kerklaan en de rotonde Dorpskade-Heulweg te voorzien van verkeersregelinstellingen. Verder moeten slimme verkeerslichten aan de rand van Wateringen de doorstroming verbeteren.

Wel wordt het onmogelijk gemaakt om het Gantelplein vanaf de Valkenlaan te bereiken. Het voornemen is om in een tweede fase het Gantelplein voor auto's ontoegankelijk te maken vanaf de Struyck van Bergenstraat. Maar dat moet samengaan met een transformatie van Vliethof en Gantelplein, die verplaatsing en/of clustering van bestaande detailhandel mogelijk maakt. "Het is dan mogelijk om Plein en Vliethof (verder) vrij te maken van geparkeerde auto's met ruimte voor terrassen en groen", zo staat in de visie te lezen.

De nieuwe detailhandel oriƫnteert zich volgens de visie op de Heulweg. Winkelbevoorrading en de ontsluiting van de parkeervoorziening vinden plaats via de Dorpskade op afstand van de huidige rotonde ter hoogte van de Windmolen, zodat de achterliggende woonstraten zo min mogelijk belast worden met extra verkeer. Langs de Dorpskade is aan beide zijden woningbouw voorzien met hooguit vijf woonlagen. De daar nog gevestigde bedrijven hebben volgens de gemeente elders meer toekomst.

Hoewel de vraag naar woningen in Wateringen het aanbod overstijgt, kiest de gemeente niet voor verdichting van het centrum. Woningbouw wordt voorzien langs de Dorpskade en in Wateringen Noord. In beide gebieden wordt ingezet op de huurmarkt: 30 procent sociale en 9 procent middeldure huur en meer gestapelde bouw. Overigens wordt in Wateringen Noord de mogelijkheid van meer dan vijf bouwlagen opengehouden.

Categorieen:
Wateringen Politiek