Archief

'Plan voor dorpshuis in Maasland toch niet levensvatbaar'

Het oude gemeentehuis in Maasland wordt toch geen Dorpshuis. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Midden-Delfland komt tot de conclusie, dat de plannen hiervoor niet levensvatbaar zijn. Zij willen het pand en het aangrenzende 'Huize Barendrecht' nu verkopen. Dat staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in januari in met het voorstel om in het gebouw functies als horeca, dorpskamer en vergader- en oefenruimten voor verenigingen te vestigen. Dit plan was een eigen variant van het toenmalige college op de ingediende plannen van externe initiatiefnemers en moet de leefbaarheid in de dorpskern vergroten. De plannen zouden daarna verder worden uitgewerkt.

De afgelopen periode zijn de plannen verder bestudeerd en uitgewerkt. Nu neemt dit een heel nieuwe wending. "Na bestudering van deze idee├źn komen wij tot de conclusie dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor een duurzaam en levensvatbaar dorpshuis op deze plek", aldus het college, dat de panden in de verkoop wil zetten. "Bij verkoop verplichten wij kopers deze uitstraling te behouden. Wij zien verkoop als het beste alternatief nu de ontwikkeling tot een dorpshuis niet haalbaar blijkt", schrijft wethouder Wendy Renzen.

"Bij de verkoop wordt ook afgewogen of een koper met de plannen bijdraagt aan de gedachte van het kralensnoer (een schakeling van functies tussen de winkels en de Oude Kerk, red.) en/of de gemeenschap." De gemeenteraad vergadert in september over het nieuwe voorstel.

Overigens is in de afgelopen tijd al begonnen met de sloop van de voormalige bibliotheek in het dorp. De sloop van de kantoorvleugel van het gemeentehuis wordt voorbereid. Ook wordt gewerkt aan een ontwerp voor de aanleg van een duurzaam en klimaatbestendig parkeerterrein op de plaats van de voormalige bibliotheek.