Archief
De Regenboog

De Regenboog

Omwonenden tegen uitbreiding basisschool De Regenboog

Het voornemen van basisschool De Regenboog in Naaldwijk om uit te breiden met twee lokalen, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Een vijftal families uit de Aalbersestraat heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad van Westland, waarin wordt gevraagd om niet in te stemmen met de uitbreiding.

Belangrijkste argument tegen de twee extra lokalen is volgens de bezorgde bewoners dat de verkeersveiligheid er op achteruit gaat. "Dit gebied is niet berekend op een basisschool die doorgroeit naar 13 klassen," schrijven ze. "Door alle verkeersbewegingen op de beperkte ruimte, ontstaan nu al regelmatig gevaarlijke situaties. Door de uitbreiding van de lokalen komen hier nog extra auto's bij, waardoor de kans op ongelukken vergroot wordt."

Het aantal beschikbare parkeerplekken is volgens de 'buren' niet voldoende om de parkeerdruk tijdens de pieken te kunnen afhandelen: "Gevolg hiervan is dat auto's overal en nergens worden geparkeerd. Ook op en voor opritten van bewoners. Bij calamiteiten kunnen de hulpdiensten er niet doorheen komen." Eerder dit jaar stelde de fractie van Westland Verstandig al vragen over de situatie in de wijk.

Extra parkeerplekken

Ook de voorgestelde 9 extra parkeerplaatsen in de Calsstraat zouden volgens de omwonenden het probleem waarschijnlijk niet verhelpen: "Officieel liggen de meeste parkeerplaatsen die voor de school bedoeld zijn, al in de Calsstraat. Echter is de hoofdingang van de school gesitueerd aan de Aalbersestraat, waardoor de auto's voornamelijk in die straat komen."

Volgens de buurt had de gemeente moeten kiezen voor een basisschool in de nieuwbouwwijk Hoogeland, in plaats van uitbreiding van scholen in de omgeving van die wijk. "Wij verzoeken u dan met klem om niet in te stemmen met een uitbreiding van De Regenboogschool," aldus de briefschrijvers. De gemeente is door de bezorgde bewoners uitgenodigd om de situatie tijdens haal- en brengtijden met eigen ogen te komen bekijken.