Archief
Google Streetview

Google Streetview

Ook geen tijdelijke basisschool in Hoogeland

De gemeente Westland blijft bij het standpunt geen basisschool neer te zetten in de Naaldwijkse wijk Hoogeland. Leerlingen uit de nieuwbouwwijk kunnen volgens B en W onder meer worden opgevangen door uitbreiding van de Regenboogschool in de wijk Pijletuinen. De suggestie van Westland Verstandig om leegstaande dienstenpanden aan de Hastastraat en de Laterastraat in Hoogeland als (tijdelijke) school te gebruiken, wordt van de hand gewezen.

Volgens het college is naar die mogelijkheid gekeken, maar zijn de panden niet geschikt voor schoolgebruik. Niet alleen is daar een bestemmingsplanwijziging voor nodig, ook de ruimtes zelf zullen moeten worden aangepast. En dat vergt een flinke investering. Verder is er geen schoolplein en is het evident dat parkeren en de verkeersafwikkeling een probleem zullen zijn, aldus het college.

B en W schrijft verder dat voor de geplande uitbreiding van de Regenboogschool het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd. "Het aangepaste ontwerp past binnen de contouren van het huidige gebouw." En het college blijft van mening dat het een taak is van het schoolbestuur om bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning aan te geven wat de gevolgen en oplossingen zijn voor parkeren en verkeer in de Aalbersestraat bij de Regenboogschool.