Archief
WOS Media

WOS Media

Hoop heisa over Naaldwijkse feestweek

In de gemeente Westland is dit weekeinde veel ophef ontstaan over een mogelijke inperking van het aantal feestlocaties bij de jaarlijkse Westland Reünie in augustus. Aanleiding vormt een artikel in het Algemeen Dagblad van zaterdag. Met name de organisator van het op jongeren gerichte feest Cannes Outdoor is verbolgen over het eventuele vervallen van zijn locatie.

Uit de evaluatie van de zomerevenementen 2017 is gebleken, dat met name de massaliteit van enkele evenementen, het alcoholgebruik onder jongeren en geluidsoverlast onderwerpen van aandacht zijn voor het evenementenseizoen 2018, overwoog de gemeente. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met de organisaties van de drie grote feestweken in Westland. Voor Naaldwijk is dat de zogeheten BIZ Naaldwijk Winkelrijk.

Desgevraagd bevestigt de gemeente zondagavond, dat zij positief staat tegenover een voorstel van de BIZ Naaldwijk om het aantal feestlocaties te beperken tot drie. Het gaat daarbij om het Wilhelminaplein, Havenplein en het 'Dijkwegplein'. Het (verplaatste) feest Cannes Outdoor wordt sinds enkele jaren gehouden op het Raoul Wallenbergplein, achter Westlandtheater De Naald.

De gemeente over het voorstel van de BIZ: "Als de deelnemende partijen het eens zijn, vinden wij het ook goed, mits natuurlijk aan de vergunningseisen wordt voldaan."Petitie

Mede omdat uit een enquête gebleken is, dat de meeste Westlanders de feestweken willen behouden in de huidige formules, is zaterdag oppositiepartij LPF Westland direct in actie gekomen. Op www.petitie24.nl is al op zaterdagochtend een petitie gestart met die strekking. Begin zondagavond hadden al meer dan 1.150 mensen die petitie onderschreven.Ook de fractie van CDA Westland toont zich verrast. "Het lijkt ons niet passend om enkele maanden voor de feestweek zulke vergaande maatregelen door te voeren, zeker nu ondernemers en organisatoren al verregaande afspraken hebben gemaakt", zo stelt het CDA in zondag ingediende schriftelijke vragen aan het college van B en W.

"Zijn alle ondernemers op een correcte wijze betrokken geweest bij deze koerswijziging?", wil de fractie onder meer weten.