Archief
WOS Media

WOS Media

Suggestie GBW: Cannes Outdoor verplaatsen naar De Pijl

Volgens de fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) zou onderzocht moeten worden of het muziekevenement Cannes Outdoor, dat in de Naaldwijkse feestweek op het plein achter theater De Naald wordt gehouden, naar binnen kan worden verplaatst, met name naar sporthal De Pijl.

De zogeheten hardstylefeesten in Naaldwijk en De Lier staan centraal in de brede maatschappelijke discussie over de ontwikkeling van de Westlandse feestweken. Die discussie over massaliteit en geluidsoverlast in ogenschouw nemend, stelt GBW: "Wij willen niet alleen constateren, maar vooral ook oplossingen aandragen."

De fractie ziet dit jaar als een overgangsjaar, zoals de burgemeester eerder heeft toegezegd, en dat de programmering gelijk blijft aan die van 2017. "Boekingen zijn al gedaan, kosten zijn al gemaakt. Daar kun je organisaties niet voor laten opdraaien", stelt GBW in schriftelijke vragen aan het college van B en W.

"Wij begrijpen dat er geen bezwaren bestaan tegen het nog een jaar handhaven van de Spiegeltent op de huidige locatie. In de nieuw opgezette programmering is geen plaats voor een feest à la Cannes, terwijl daar absoluut draagvlak voor bestaat. Om tegemoet te komen aan de klachten van hinder en overlast is het wellicht een oplossing dat sporthal De Pijl een alternatief is om plaats te bieden aan de festiviteiten van het Raoul Wallenbergplein?", zo suggereert de fractie.

"Is de Burgemeester bereid een verregaande inspanning te leveren om het feest van Cannes onder te brengen (uiteraard in overleg en samenspraak met de exploitant), in sporthal De Pijl", wil GBW weten.

De fracties van LPF en CDA zijn in het afgelopen weekeinde al in actie gekomen met betrekking tot de feestweken-discussie. Ook Westland Verstandig heeft zich nu in die discussie gemengd. Deze partij vindt dat aan de ondervonden overlast door omwonenden in de afgelopen jaren het nodige gedaan moet worden. "Echter, zoals nu te zien valt, het maken van keuzes - in De Lier en Naaldwijk - waardoor Westlandse jongeren, zonder alternatief, geen goede feestweek meer hebben, gaat natuurlijk te ver", aldus Westland Verstandig.

De fractie wil dat er snel overleg komt tussen de gemeente en alle organisatoren in de dorpskernen, eventueel met inzet van een Westlands evenemententerrein.