Archief

Midden-Delfland stopt vergunningsprocedure gasboring Maasland

De gemeente Midden-Delfland stopt alle procedures voor een vergunning om naar gas te mogen boren aan de Parallelweg in Maasland. Daar heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om gevraagd. De NAM liet in augustus vorig jaar al aan de gemeente weten voorlopig af te zien van de plannen voor die locatie, vanwege een te lage gasprijs.

Destijds was het nog wel de vraag, wat er met de beoogde locatie moest gebeuren. Inmiddels is daar nu een antwoord op: "Hoewel de kans aanwezig blijft dat NAM op termijn een nieuw ontwikkelingsplan voor dit voorkomen zal opstellen, valt niet te zeggen op welke termijn of op welke wijze dit zal geschieden", aldus de NAM in een brief.

Het was de bedoeling om aan de Parallelweg een zogenoemde 'exploratieboring' te doen en daarnaast een gastransportleiding aan te leggen naar de al bestaande locatie Gaag aan de Coldenhovenlaan.

Vooruitlopend op de boring hadden de gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap Delfland Royal Haskoning al opdracht gegeven een bodemdalingsonderzoek te doen. Daaruit is gebleken dat de bodem over een periode van 10 tot 15 jaar tussen 0 en 6 centimeter zou kunnen dalen. Dat komt dan bovenop de natuurlijke bodemdaling in Midden-Delfland van 1 centimeter per jaar. Alle betrokken partijen zijn het eens geworden over de methodiek die toegepast kan worden om de mogelijke gevolgen van gaswinning op het waterpeil in kaart te brengen en hoe daarmee om kan worden gegaan.