Archief
WOS Media

WOS Media

Gemeenteraad Westland worstelt met vaststelling Kustvisie

Er bestaan binnen de diverse fracties van de Westlandse gemeenteraad nog zoveel verschillende ideeën over welke kant het op moet met de Westlandse kust, dat het een hele toer zal worden om op 20 februari een door de meerderheid gedragen Kustvisie vast te stellen. Die conclusie kan worden getrokken na de woensdagavond gehouden commissievergadering.

Bij meerdere fracties ontstond tijdens de vergadering de neiging om de Kustvisie, waaraan een jaar lang intensief is gewerkt, "over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen". Dat ontlokte een furieuze reactie aan GroenLinks-voorman Ulbe Spaans. Hij beschouwt een dergelijk uitstel als "een klap in het gezicht van al die Westlanders die hebben meegedaan aan het participatietraject. Die worden dan in de kou gezet."

Peter Duijsens (Westland Verstandig) opperde om de concept-Kustvisie eventueel voor kennisgeving aan te nemen. "Maar daar hebben wij als college niks aan", betoogde wethouder Bram Meijer, "wij hebben een richting nodig".Economie versus natuur


Het spanningsveld bij de Kustvisie zit 'm vanzelfsprekend tussen de belangen van de strandondernemers en die van de natuurbeschermers, waar zich dan nog eens letterlijk en figuurlijk de recreanten tussendoor bewegen.Moet het fietspad over de top van de duinen bij Ter Heijde nu wel of niet worden doorgetrokken, of is het per saldo beter dat de fietsers om deze kern heen blijven rijden? Moeten er wandelpaden langs de fietspaden komen, zodat wandelaars niet van hun sokken gereden worden?, waren enkele discussiepunten.Beseffen de voorstanders wel, hoeveel vierkante meter natuur er moet worden gecompenseerd als die voetpaden worden aangelegd en dat fietspad bij Ter Heijde wordt doorgetrokken?, zo hield Jacco Duindam van de Stichting Duinbehoud de commissieleden voor.

Moet er bij elk strandslag een jaarrond-paviljoen komen? En hoe moet het met het versnipperde toezicht, dat er onder meer toe leidt, dat er op strandslag Vlugtenburg nu nog zo'n 30.000 verkeersbewegingen per jaar zijn?

Ben van der Stee (LPF) pleitte voor meer ruimte voor de ondernemers. "Waar is de wens van 'toerisme als de tweede economische motor voor Westland' in dit stuk gebleven?", opperde hij. Van der Stee kreeg op dit punt volledige bijval van Remmert Keizer (GemeenteBelang Westland). "Zo'n beetje alles wordt tegengehouden", was de conclusie van Keizer. "Dit is niet het stuk dat wij hadden verwacht."

Aan het einde van de behandeling concludeerde commissievoorzitter Cor van der Mark, dat er in de komende week heel wat huiswerk moet worden verricht in de fractiekamers.