Archief
WOS  Media-Dennis van Schie

WOS Media-Dennis van Schie

Gemeenteraad Westland neemt geen besluit over Kustvisie

De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond geen knopen doorgehakt over de voorgestelde Kustvisie. De nadere besluitvorming over zaken als onder meer wel of geen strandhuisjes bij Ter Heijde en de afschaffing of handhaving van betaald parkeren bij het strand wordt overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad die op 21 maart wordt gekozen.

De fracties van CDA, LPF, GBW en VVD, samen een ruime meerderheid vormend, kwamen uiteindelijk met het voorstel om de ingediende Kustvisie voor kennisgeving aan te nemen.Net als eerder deze maand in een commissievergadering, was GroenLinks-voorman Ulbe Spaans hier zeer ontstemd over. "Dit is een klap in het gezicht van al die Westlanders die hebben meegedaan aan het participatietraject", zo herhaalde hij. Spaans kreeg bijval van de fractievoorzitters Tamara van Riet (D66) en Leen Snijders (ChristenUnie-SGP). Ook PvdA-voorman Nico de Gier had de Kustvisie wèl willen aannemen.

Peter Duijsens (Westland Verstandig) had in de commissievergadering geopperd om de Kustvisie-voorstel eventueel voor kennisgeving aan te nemen. "Maar daar hebben wij als college niks aan", betoogde wethouder Bram Meijer die avond. "Wij hebben een richting nodig", zo onderstreepte Meijer.Reden voor Duijsens om op te merken, dat de coalitiepartijen hun wethouder nu laten vallen.