Archief
In afwachting van de boortoren - Archief WOS Media

In afwachting van de boortoren - Archief WOS Media

NAM praat Westlandse raad bij over herstelkarwei bij Molenslag

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) praat over twee weken de Westlandse gemeenteraad bij over het herstelwerk aan de voormalige gasput bij de Molenslag in Monster. Op dat terrein bij de Aalscholver wordt medio februari een boortoren opgebouwd. Gedurende een aantal maanden zullen met behulp die boortoren werkzaamheden worden verricht om de put duurzaam af te sluiten.

De hersteloperatie is gewenst, omdat in september bij een steekproefonderzoek door de Universiteit Utrecht is gebleken, dat er toch nog steeds een beetje gas vrijkomt uit de boorput die in de jaren negentig door de NAM werd afgesloten.

Bouwkundige staat

Hoewel de NAM verwacht, dat er door de werkzaamheden geen (tril)schade aan de omliggende woningen zal ontstaan, wordt de bouwkundige staat van die woningen voor de zekerheid in kaart gebracht. Daartoe krijgen de bewoners in de komende weken bouwkundige experts over de vloer om de huidige situatie op te nemen. De bouwkundige opname betreft zowel de buiten- als de binnenkant van de woningen.

De betrokken bewoners hebben van de NAM een brief gehad, waarin het een en ander wordt toegelicht.

Op maandag 16 januari worden de werkzaamheden door de NAM gepresenteerd tijdens een informatieavond voor leden van de Westlandse gemeenteraad. Deze openbare bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk en begint om 20.00 uur.