Archief

Van der Tak in het nauw: op eigen houtje subsidie verleend

Vlak voor zijn afscheid als burgemeester van Westland heeft Sjaak van der Tak op eigen gezag een financiƫle toezegging gedaan aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst. Hij beloofde een bedrag van 100.000 euro en liet vervolgens als voorschot 40.000 euro overmaken. "Een onrechtmatige betaling", zo staat in een dinsdagavond uitgegeven verklaring van het college van B en W.

Van der Tak nam afscheid op 27 september. De dag ervoor meldde hij de op 18 september gedane toezegging van een ton in de wekelijkse vergadering van B en W. Daarin werd noodgedwongen besloten het bedrag in de gemeentelijke boekhouding op te nemen. Terwijl de laatste voorbereidingen voor een groots afscheid werden getroffen, liet de scheidend burgemeester 40.000 euro overmaken.Omdat het college antwoorden moest geven op schriftelijke vragen van GemeenteBelang Westland, is er in de loop van dinsdag een gesprek geweest tussen waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne en Van der Tak, waarbij ook de gemeentesecretaris en de concerncontroller van de gemeente Westland aanwezig waren. Dat mondde uit in een schriftelijke biecht, waarvoor Van Ardenne 's avonds complimenten zou krijgen van LPF-fractievoorzitter Dave van der Meer.

De voorzitters van de raadsfracties waren dinsdagmiddag te elfder ure uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst voorafgaand aan de commissievergadering die om 19.00 uur begon. Enkele fractievoorzitters, onder wie Van der Meer en Remmert Keizer (GemeenteBelang Westland) konden die bijeenkomst niet bijwonen.Toelichting door Van Ardenne


Van der Meer en Peter Duijsens (Westland Verstandig) informeerden in de daaropvolgende openbare vergadering naar hoe het nu precies zat met het toegezegde geld aan Kwekers in de Kunst in relatie tot de opening van het World Horti Center.

Van Ardenne lichtte toe, dat er al ruim twee jaar contacten waren, veelal via e-mail, tussen Van der Tak en het bestuur van de cultuurorganisatie. De voormalig burgemeester wilde graag een band tussen de opvolger van het failliet gegane Dario Fo en het Westland in stand houden; "naar zijn zeggen op verzoek van de toenmalige wethouder van cultuur (Weverling), dit blijkt echter niet uit het mailverkeer", zo staat in de verklaring.

(Feitelijk was Weverling geen wethouder van Cultuur meer in 2015; na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 droeg hij die portefeuille over. Desgevraagd reageert het college dat er 'voormalige' had moeten staan - red. WOS).Toen in 2015 was gebleken, dat er binnen het college van B en W onvoldoende draagvlak voor subsidie aan Kwekers in de Kunst was, is Van der Tak met die organisatie wel blijven corresponderen over financiƫle steun. Daarbij handelde hij grotendeels op eigen houtje. "In het gesprek dat vandaag met hem is gevoerd, heeft oud-burgemeester Van der Tak bevestigd dat er door hem geen ambtelijk advies is ingewonnen", staat in de verklaring van B en W.

De reactie van Van der Tak laat nog even op zich wachten. Hij liet rond middernacht weten het document van B en W nog niet te kennen.

Categorieen:
WestlandPolitiek