Archief

In Den Hoorn merendeel tijdelijke woningen voor alleenstaande statushouders

Van de vijftien tijdelijke woningen voor statushouders die in de Kreekzone in Den Hoorn moeten komen, zijn er negen voor alleenstaanden bestemd. De andere zes woningen worden neergezet voor gezinnen. Dat laat verantwoordelijk wethouder De Goede weten.

De gemeente Midden-Delfland wil het liefst gezinnen onderbrengen, maar bij het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) kent de wachtlijst merendeels vluchtelingen die in hun eentje naar Nederland zijn gekomen. Wel is het de bedoeling, dat wanneer gezinshereniging plaatsvindt, deze statushouders verhuizen naar permanente woningen.Momenteel is Wonen Midden-Delfland in gesprek met bouwers van tijdelijke woningen. Het is de bedoeling dat die voor het einde van het jaar in de Kreekzone staan.

Maatjes

Statushouders die ondertussen al in Midden-Delfland zijn komen wonen, hebben sinds kort in alle drie de kernen de mogelijkheid om naar een wekelijkse inloopochtend te gaan. Hier kunnen zij terecht voor een kop koffie, een praatje en om vragen te stellen. Ook is er een 'maatjesproject'. Vrijwilligers worden hierin gekoppeld aan een statushouder, om deze te helpen met allerlei zaken. In Den Hoorn zijn inmiddels vier 'maatjes' gekoppeld, in Maasland twee en in Schipluiden één. De eerste ervaringen zijn volgens de gemeente positief.