Archief
WOS

WOS

Midden-Delfland: betaling veldhuur wordt kwijtgescholden

Sportclubs in Midden-Delfland hoeven over de periode 1 maart tot 1 juni geen veldhuur te betalen.

Dat heeft het college van B en W in Midden-Delfland besloten, omdat er vanwege de coronamaatregelen in die maanden niet kon worden gesport.

De kwijtschelding geldt voor alle clubs die een veld of accommodatie huren van de gemeente. Zij worden hierover op de hoogte gesteld.

Een en ander is overigens nog wel afhankelijk van het geld dat de gemeente ontvangt vanuit een steunpakket van de Rijksoverheid. Midden-Delfland heeft gevraagd om een bedrag van 20.000 euro uit dat potje. "De kans bestaat dat het totaal van de aanvragen bij het rijk hoger is dan het beschikbare bedrag van 89.500.000 euro", laat een woordvoerster van de gemeente weten. "In dat geval wordt het bedrag naar rato verdeeld. Indien niet het volledige door onze gemeente gedeclareerde bedrag wordt gehonoreerd, heeft dit mogelijk nog gevolgen voor het bedrag van de kwijtschelding."

Dat nu al wel met de verenigingen wordt gecommuniceerd dat hun veldhuur wordt kwijtgescholden, is omdat een gemeente alleen geld krijgt als dit daadwerkelijk is gebeurd.

Eerder maakte ook Westland bekend dat in die gemeente de veldhuur voor het tweede kwartaal wordt geschrapt.