Archief
MLTV'90

Varekamp: overcapaciteit bij tennis- en voetbalclub in Monster

Uit het oogpunt van capaciteit is er voor de Monsterse verenigingen MLTV '90 (tennis) en Sportclub Monster (voetbal) geen reden om 'samen te gaan wonen'.

Dat blijkt uit antwoorden van sportwethouder Pieter Varekamp op vragen van GemeenteBelang Westland (GBW). Varekamp wil daarmee rechtvaardigen dat er in de aanloop naar de nieuwe gemeentelijke begroting geen geld is gereserveerd voor een gezamenlijk complex van de betrokken clubs.

De GBW-fractie vond het vreemd dat de reconstructie van sportpark Polanen niet doorging. Er worden in Monster Noord veel nieuwe woningen gebouwd. Daardoor kunnen beide verenigingen een groei van het aantal leden verwachten. Maar beide clubs hebben nog genoeg ruimte, is het verweer van de wethouder.

Het huidige tennispark van MLTV kent met 9 verlichte tennisbanen een forse overcapaciteit, aldus Varekamp. Tennisbond KNLTB hanteert voor verlichte banen een richtlijn van 70 tot 90 spelers per baan. Gegevens van de bond laten zien dat het ledental van MLTV in 2019 is gezakt naar 468.
Als de KNLTB-richtlijn wordt gevolgd, volstaan op dit moment 6 verlichte banen. De overcapaciteit bedraagt dus 3 verlichte tennisbanen. "Er is daarom meer dan voldoende ruimte voor de huidige leden en ook voor substantiële groei in de toekomst", meent de wethouder.
Hij merkt hierbij wel op dat de overcapaciteit van het tennispark wel is afgenomen. Tot 2018 telde het tennispark nog 11 verlichte banen. In 2018 zijn twee banen omgebouwd tot padelbanen.

Voetbal
Voor Sportclub Monster geldt eveneens dat er sprake is van overcapaciteit. Het sportpark telt 6 wedstrijdvelden. Volgens de richtlijnen van voetbalbond KNVB zijn iets meer dan 5 wedstrijdvelden (5,2) benodigd. "Er is dus nu één wedstrijdveld over, waardoor er voldoende ruimte is voor de huidige leden en voor groei in de toekomst", aldus Varekamp.
"Daar komt bij", zo vervolgt hij, "dat sportpark Polanen niet wordt gebruikt op zondag. De capaciteit voor wedstrijden kan kosteloos verder worden vergroot door ook wedstrijden op zondag (of vrijdagavond) te laten plaatsvinden. De KNVB biedt hiertoe mogelijkheden", is zijn betoog.