Archief

Zwemvereniging Westland roept hulp in van Haagse organisatie

Zwemvereniging Westland wil haar afdeling Wedstrijdzwemmen redden door een samenwerking aan te gaan met The Hague Swimming. Het bestuur zag zich hiertoe genoodzaakt door de plotselinge organisatorische leegloop bij de wedstrijdtak. Dinsdagavond werd voor de betrokken leden een informatiebijeenkomst belegd.

De crisis is ontstaan nadat het algemeen bestuur de samenwerking met hoofdtrainer Rob Heyder had opgezegd. Over de reden(en) wil geen van beide partijen mededelingen doen. Het bestuur is overtuigd van de rechtmatigheid van de beslissing, Heyder stelt "dat de motivering summier is en juridisch niet stand zal houden".

Een aantal trainers heeft zich solidair met hem verklaard en is opgestapt. Hun opstappen komt bovenop de vier trainers die om andere redenen al eerder hadden aangegeven na het seizoen te stoppen. Ook het bestuur van de afdeling Wedstrijdzwemmen gaf er de brui aan.

Midden in de vakantietijd

Het algemeen bestuur van de vereniging moest dus razendsnel naar een oplossing gaan zoeken en de informatiebijeenkomst midden in de vakantietijd toont de urgentie van het probleem aan. Voorzitter Nico Middelburg kondigde direct al aan dat deze informatiebijeenkomst in de laatste week van de schoolvakantie wordt herhaald.

De bijeenkomst in het complex van Maesemunde in 's-Gravenzande werd bezocht door ongeveer twintig belangstellenden. Er is een oplossing gepresenteerd voor de trainingen vanaf september. Het plan werd uiteengezet door Lars Wouters van The Hague Swimming. Hij kreeg tal van vragen op zich afgevuurd door zwemmers en ouders van zwemmers.

Er werd vanuit de zaal opgemerkt dat, gezien de ontstane situatie, ook het bestuur had kunnen opstappen en in dat geval de trainers hadden kunnen blijven. Tot dusver is vanuit de ledenkring geen initiatief gekomen om een bijzondere algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Wel hebben 21 van de bijna 80 actieve wedstrijdzwemmers hun lidmaatschap opgezegd. Er is zelfs al een nieuwe vereniging ('Zwemclub Westland') in oprichting. Middelburg hoopt dat vertrekkende leden alsnog zullen terugkeren bij ZV Westland.