Archief
Google Earth

Plan voor calamiteitenbergingen in Westland lijkt onhaalbaar

Het plan voor twee calamiteitenbergingen in het Westland van in totaal zeker 50.000 kubieke meter lijkt op een teleurstelling uit te lopen.

Het ziet er nu naar uit, dat slechts 10 procent van het gewenste volume haalbaar is. Dat komt naar voren uit een recent onderzoek van een ingenieursbureau voor de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Er is eigenlijk nergens plek voor een diepe waterberging, omdat een benodigde afsluitende laag ontbreekt.

Het dagelijks bestuur van Delfland buigt zich aankomende week over het onderzoek en ook bij Westland moet het college van B en W nog een knoop doorhakken. De resultaten van het onderzoek en het voorstel hoe om te gaan met de voorgenomen bergingen worden in december ter besluitvorming voorgelegd in de raad van de gemeente en bij de verenigde vergadering van Delfland.

Na een in 2015 gestart globaal onderzoek van tientallen potentiële locaties, kwamen er ruim drie jaar geleden twee kansrijke plekken uit de bus. De ene bevond zich aan de Galgeweg bij Naaldwijk (Olsthoorn Ranch) en de andere nabij Poeldijk, welke jarenlang geheim werd gehouden in verband met het aankoopproces. Die tweede locatie betreft het driehoekige gebied tussen de Van Elswijkbaan, de Boomawatering en de Vredebestlaan/Nieuweweg.

In het najaar van 2020 moest door Delfland al worden gemeld, dat op beide locaties het risico op zogeheten kwelwater was vastgesteld en dat het allemaal duurder zou worden dan was voorzien.

'Niet verantwoord'

De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat de locatie bij Poeldijk niet verantwoord is vanwege de kosten en niet nader genoemde risico's. Beoogd was daar een berging van 32.000 kubieke meter.
Op de locatie Galgeweg wordt een ondiep ‘bergingspark met ecologische inrichting’ mogelijk geacht. Aldaar wordt de beoogde 23.000 kubieke meter waterberging dan teruggeschroefd naar 5.000 kubieke meter.
Als overeenkomstig de inzichten van de projectgroep wordt besloten, zullen Delfland en de gemeente Westland moeten gaan zoeken naar andere, innovatieve oplossingen voor de bergingsbehoefte, want zij komen dan ruim 45.000 kubieke meter te kort.

Volgens het onderzoek is in de gehele gemeente bijna geen afdichtende laag te vinden, waardoor er vrijwel geen mogelijkheid is voor een wat diepere berging. De paar plekken waar dat wel zou kunnen, zijn al ingevuld door woningbouw, zo luidt de toevoeging.