Archief
WOS

WOS

COA wil vluchtelingenboot nog twee jaar in Maassluis houden

De vluchtelingenboot aan de Govert van Wijnkade in Maassluis blijft daar mogelijk nog tot 1 november 2025 liggen. Dat blijkt uit een voorstel waarover de gemeenteraad volgende week debatteert.

De boot ligt daar sinds december 2021 als locatie voor acute noodopvang van vluchtelingen. In eerste instantie voor acht weken, later werd dat een jaar. Vorig jaar werd opnieuw een verlenging gevraagd, maar leek het erop dat dit de laatste keer zou zijn. Volgens landelijke prognoses zou de noodopvang op het schip na april 2023 niet meer nodig zijn. Voor de zekerheid vroeg het Centraal orgaan asielzoekers (COA) om de mogelijkheid tot verlenging van nog een half jaar. Daarmee ging de raad toen akkoord.

Inmiddels wil het COA dus opnieuw verlengen, en wel met twee jaar. Het Maassluise college van B en W geeft aan zijn verantwoordelijkheid voor opvang van asielzoekers te willen blijven nemen.

Dat er om verlenging is gevraagd, heeft te maken met het feit dat er nog steeds meer asielzoekers naar Nederland komen dan er opvangcapaciteit is. "De landelijke instroom van het aantal asielzoekers en de behoefte aan opvangcapaciteit van de rijksoverheid zijn nog steeds hoog en er dreigen opnieuw inhumane situaties te ontstaan vanwege het gebrek aan fatsoenlijke opvang", zo staat in het raadsvoorstel. "Ongeacht de status van het kabinet en/of daarmee de parlementaire behandeling en mogelijke inwerkingtreding van de spreidingswet is er een schrijnend tekort aan opvangplekken. Het Rijk en haar uitvoeringsorganisatie, het COA, hebben grote moeite om het bestaande en opgehoogde aantal opvangplekken op peil te krijgen en te houden."

70 vluchtelingen

De Lady Anne, zoals de boot heet, biedt onderdak aan zeventig vluchtelingen. Volgens het college verlopen de afspraken, samenwerking en taakverdeling tussen Maassluis en het COA goed en zijn er geen incidenten geweest. De vluchtelingen mogen inmiddels ook werken.

Vorig jaar maakten we onderstaande reportage over de vluchtelingen:

Categorieen:
Nieuws Maassluis Politiek