Archief
WOS

WOS

Nog tonnen subsidie voor activiteiten in de Oranjebonnen

De gemeente Rotterdam heeft tot nu toe 62.000 van de beschikbare 600.000 euro aan subsidie uitgegeven voor activiteiten en investeringen in de Oranjebonnen. Dat blijkt uit navraag van de WOS.

Die 6 ton krijgt Rotterdam van energiemaatschappij Eneco. Het is een tegenprestatie voor de zes windmolens die het bedrijf in 2018 heeft geplaatst langs de Nieuwe Waterweg. De gemeente stelt het bedrag beschikbaar als subsidie.

Sinds 2020 zijn er acht aanvragen geweest. Drie van die aanvragen zijn na overleg met de indieners weer teruggetrokken. De overige aanvragen zijn in behandeling genomen. Hiervan zijn er vier toegekend. De subsidie is beschikbaar voor iedereen die, binnen de kaders van de regeling, iets wil ondernemen in Oranjebonnen. De aanvraag kan online worden ingediend via het digitale subsidieloket van de gemeente Rotterdam:. Op deze website staat ook meer informatie over waar de aanvraag precies aan moet voldoen.

De subsidie blijft in ieder geval tot 1 januari 2026 beschikbaar. Begin 2023 (halverwege de looptijd van de regeling) zal de gemeente de subsidieregeling evalueren en bespreken wat de mogelijkheden zijn omtrent het gebruik van de gelden, ook na afloop van de subsidie.

Stichting Kunstplaats was een van de aanvragers en ontving subsidie voor de organisatie van een fietsroute door de Bonnenpolder. Er zijn 25 borden langs de route geplaatst met daarop poëzie en kunstwerken die zijn uitgekozen met behulp van een wedstrijd onder kunstenaars.

De rest van de toegekende subsidie gaat naar Stichting Vesting Hoek van Holland (Bunkertocht en Bunkerroute Oranjebonnen), Zuid Hollands Landschap (Vogelkijkscherm Oranjeplassen) en een imkerij in de Oranjebonnen.