Archief
RPHS Architecten

RPHS Architecten

Nieuwe stap in onteigening centrum Den Hoorn, maar ook kansen voor compromis

De onteigeningsprocedure voor het centrumplan van Den Hoorn gaat een nieuwe fase in. Vanaf dinsdag ligt er een koninklijk (ontwerp)besluit ter inzage. Maar ondertussen lijken de gesprekken met ondernemer Gerard van Leeuwen de goede kant op te gaan.

In Den Hoorn moeten een Jumbo-supermarkt en nieuwe woningen komen. Daartoe is in 2017 al besloten, maar de uitvoering is nog altijd niet begonnen, omdat niet alle benodigde gronden van de gemeente zijn. Die gronden zijn nu nog van Van Leeuwen Beheer en Plus Vastgoed, de eigenaar van de andere supermarkt in het dorp. Overleg met de grondeigenaar om de gronden over te nemen leverde in de afgelopen jaren niks op.

Om toch een doorbraak te forceren, is de gemeente Midden-Delfland een onteigeningsprocedure gestart. Zo'n procedure loopt via de minister en de rechter. Een grondeigenaar wordt op deze manier gedwongen om zijn gronden af te staan voor een 'groter belang', in dit geval bijvoorbeeld de ontwikkeling van een levendig dorpscentrum. De rechtbank bepaalt de schadevergoeding die de grondeigenaar ontvangt.

Inmiddels heeft de minister naar het onteigeningsvoorstel gekeken en besloten om een zogenoemd 'ontwerp koninklijk besluit' ter inzage te leggen. Dat gebeurt voor de periode 2 augustus tot en met 12 september. Belanghebbenden kunnen in die periode een zienswijze indienen. Daarna is er op 26 september ook nog een hoorzitting in het gemeentehuis.

Compromis

De gemeente verwacht dat er begin 2023 een onteigeningsvonnis kan liggen. Maar of het zover komt, is nog maar de vraag. Ondertussen lopen er nieuwe gesprekken met grondeigenaar Van Leeuwen en die hebben volgens wethouder Wendy Renzen 'een goede kans van slagen', zo liet zij vorige maand weten in een commissievergadering.

Van Leeuwen heeft een compromisvoorstel ingediend, waarbij hij zijn gronden opgeeft in ruil voor het vergroten van de Plus-supermarkt. Daarnaast moeten er volgens hem twee appartementencomplexen worden gebouwd, in plaats van de dertien grondgebonden woningen die nu naast de nieuwe Jumbo gepland staan. "Na de zomer verwachten we een planidee van de initiatiefnemers", zei de wethouder. "We zijn goed in gesprek met elkaar, we zien goede ideeën. Na het zomerreces hoop ik dat er verder gewerkt is met de initiatiefnemers, zodat we in het najaar een voorstel kunnen neerleggen."