Archief

Aanleg natuur ecologische zones in Oranjepolder voorlopig stilgelegd

De aanleg van nieuwe waternatuur tussen de Polderhaakweg in Hoek van Holland en de Spuidijk in Maasdijk is voorlopig stilgelegd. Agrarisch ondernemer Corine de Jong tekende bezwaar aan.

De Maassluise grondeigenaar laat de Rotterdamse bestuursrechter weten dat er met haar geen contact is geweest over de inrichting van deze ecologische zones en de benodigde beheersmaatregelen om overlast te voorkomen.

De ecologische zones langs het Oude Spui moeten volgens het Hoogheemraadschap van Delfland bijdragen aan een goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het gebied. De Jong heeft ernstige zorgen over de negatieve invloed van de natuur ecologische zones op de agrarische productiemogelijkheden van haar perceel, de kostprijsverhogende maatregelen die moeten worden getroffen ten aanzien van onkruid en ongedierte en daarmee ook de lagere agrarische waarde van het perceel zelf.

De Jong heeft bezwaar aangetekend tegen de verstrekte omgevingsvergunning. Parallel aan dit bezwaarschrift heeft zij een schorsingsverzoek ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht. De grondeigenaar is al eerder gepasseerd bij de participatie met betrekking tot het bestemmingsplan Oranjebonnen.