Archief
Google Streetview

Google Streetview

Delfland herstelt historische dijk Hoek van Holland

Een historische dijk bij de Polderhaakweg in Hoek van Holland wordt in ere hersteld. Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat daarvoor zorgen, naast andere werkzaamheden in de Oranjebuitenpolder.

De dijk lag vroeger op het oude duin en de Oude Spuidijk. Die is met de inpoldering overbodig geraakt en verdwenen. Het terugbrengen van deze dijk is een wens van de gemeente Rotterdam. De nieuwe dijk krijgt geen waterkerende functie meer en zal worden ingezaaid met biodiverse zaden.

Het terugbrengen van de dijk wordt gedaan met grond die vrijkomt bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers tussen de Hoeksebaan in Hoek van Holland, de Polderhaakweg en de Spuidijk in Maasdijk. De werkzaamheden daarvoor zijn onlangs begonnen.

De overige grond gaat naar de Oranjeheuvel, waar voorheen ook het Brexit-parkeerterrein lag. Op die plek wordt een zonnepark aangelegd. De kleigrond wordt gebruikt om een dijkje rondom het park aan te leggen. Dit dijkje krijgt de functie van recreatief wandelpad, zodat je rondom het zonnepark kan wandelen en een mooi uitzicht hebt over het zonnepark.

Waternatuur

In totaal wordt in dit project een oppervlakte van ongeveer 20.000 vierkante meter zogeheten natte ecologische zone gerealiseerd. Dit zijn gebieden waar oever- en waterplanten goed gedijen en waar het straks wemelt van het leven in en om het water. Door het graven van de natte ecologische zone ontstaat bovendien circa 16.000 vierkante meter extra oppervlakte voor water; hiermee wordt de kans op wateroverlast in dit gebied een stuk kleiner.

De natte ecologische zone wordt volgend voorjaar ingeplant. Om de jonge planten te beschermen tegen vraat door onder andere vogels, brengt Delfland vraatbescherming aan. Na een jaar of drie zijn de planten ontwikkeld en kan de bescherming weg.