Archief
Reinier de Graaf

Reinier de Graaf

Immunotherapie naar huis van de patiënt

Het Reinier de Graaf ziekenhuis wil de behandeling van borstkankerpatiënten met immunotherapie naar de thuissituatie verplaatsen.

Het ziekenhuis is samen met thuiszorgorganisatie Careyn een project begonnen met een kleine groep borstkankerpatiënten die voldoen aan bepaalde criteria. Donderdag is de eerste patiënt thuis behandeld.

Immunotherapie bestaat uit een kortdurende infuusbehandeling, die vaak om de paar weken wordt toegediend gedurende 1 of 2 jaar. Dit levert oncologische patiënten doorgaans veel ziekenhuisbezoeken op, die met deze ontwikkeling verleden tijd zijn. Met de verplaatsing van zorg naar de thuissituatie ervaren zij meer rust en hoeven zij bovendien minder vaak een beroep te doen op hun omgeving. Reinier de Graaf en Careyn willen met het project samen de basis leggen voor meer behandelingen die naar de thuissituatie kunnen worden verplaatst.

Waar veel andere ziekenhuizen samenwerken met een landelijke aanbieder in de thuiszorg, kiest Reinier de Graaf bewust voor zijn regionale partner Careyn. Addy van de Luijtgaarden, internist-oncoloog in Reinier de Graaf: "We leiden de oncologisch verpleegkundigen van Careyn zelf op binnen deze samenwerking. Zo hopen we een soort kruisbestuiving teweeg te brengen, met carrièremogelijkheden aan beide kanten. Gezien de krappe arbeidsmarkt van verpleegkundigen is dat ook een belangrijk aspect."