Archief
WOS

WOS

Stikstofonderzoek vertraagt woningbouw in Westmade-Noord

De bouw van 500 woningen in nieuwbouwwijk Westmade-Noord in Monster kan voorlopig nog niet beginnen. Dat blijkt uit een tussenuitspraak van de Raad van State vandaag.

Een aantal omwonenden en de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming hadden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. De hoogste bestuursrechter vond met hen dat er wat zaken ontbraken aan het stikstofonderzoek van de gemeente.

Westmade-Noord komt te liggen in een voormalig glastuinbouwgebied tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld en ligt naast het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. De kassen zijn inmiddels gesloopt, maar volgens de Raad van State is onvoldoende aangetoond dat de voorgenomen bouw van woningen niet leidt tot meer stikstofuitstoot dan in de oude situatie, toen er nog wel kassen in gebruik waren.

Dat moet dus beter worden onderzocht. Het gaat er dan met name om in hoeverre de betrokken zeven kassen met gas werden verwarmd. Tot dusver is - gezien de wisselende weersomstandigheden - uitgegaan van gemiddeld 50 procent koude en 50 procent warme teelt, maar dat is onvoldoende gemotiveerd.

De gemeenteraad van Westland moet de gebreken in het bestemmingsplan vóór 26 oktober 2022 herstellen. Daarna doet de Raad van State een einduitspraak.