Archief
WOS

WOS

Positief saldo op jaarrekening Midden-Delfland 2021

De gemeente Midden-Delfland houdt over het afgelopen jaar 1,4 miljoen euro over. Dat blijkt uit de jaarrekening, die deze maand op de agenda van de gemeenteraad staat.

Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige meevallers, meldt wethouder Frank ten Have. Een groot deel van het positieve resultaat, ruim 0,9 miljoen, wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor het restant van bijna 0,5 miljoen stelt het college van B en W de gemeenteraad voor om dit aan te merken als doorschuifbudget. Dit is voor projecten en werkzaamheden die in 2021 niet (volledig) afgerond zijn en doorlopen in 2022.

Volgens de wethouder blijft waakzaamheid geboden. "Net als in andere gemeenten staan in Midden-Delfland veel budgetten nog altijd onder druk. Door terughoudend te zijn met nieuwe uitgaven, blijven we financieel gezond. Ook is onze financiële positie robuust met een stevige reservepositie. Zoals voor alle gemeenten geldt, blijven we in hoge mate afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksbijdrage aan gemeenten."